Handen af van Schilkampen

De Partij voor de Dieren wil dat er geen vaargeul dwars door natuurgebied Schilkampen wordt aangelegd. Het gebied kent een grote soortenrijkdom van vogels en huist een grote kolonie broedende kokmeeuwen. Dat maakt het gebied uniek in de stad. Volgens een ecologisch rapport van Altenburg en Wymenga is het gebied belangrijk voor de instandhouding van de soort en kan de nieuwe vaarverbinding ertoe leiden dat de kolonie zal verdwijnen. Ondanks zware protesten van omwonenden zal volgende week toch met de aanleg worden gestart. De partij heeft met spoed aan gedeputeerde Kramer gevraagd om het gebied aan te merken als jaarrond beschermde nestplaats en er op toe te zien dat de gemeente afziet van de geplande graafwerkzaamheden.

* de vragen zijn mee ingediend door de FNP

Klik hier voor de schriftelijke vragen.