Partij voor de Dieren wil terdege natuurcompensatie Polderhoofdkanaal

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat de compensatie van natuur bij het Polderhoofdkanaal niet goed is verlopen. Daarover stelt de fractie vragen aan gedeputeerde staten.

De fractie wil weten hoeveel hectares daadwerkelijk zijn gecompenseerd en welke ecologische gevolgen er zijn. Ook vraagt ze naar het eventueel uitvoeren van werkzaamheden zonder de benodigde vergunningen.

De gestelde vragen zijn hier na te lezen.