Vragen bij toezeggingen aan varkensboer

Door gedeputeerden zijn in 2013 toezeggingen gedaan voor de uitbreiding van een intensief varkensbedrijf in Hemelum. De uitbreidingen passen niet binnen de ruimtelijke regelgeving van de provincie of de gemeente Súdwest-Fryslân. De Partij voor de Dieren vindt dat het college daarmee in gaat tegen democratisch vastgesteld beleid.  Het zou gaan om een uitbreiding van 5200 naar 8700 varkens op 500 meter van de dorpskern.

Statenlid Rinie van der Zanden wil weten welke toezeggingen precies zijn gedaan, onder welke omstandigheden en waarom. Ook wil ze weten of de plannen wel zijn getest aan de geldende milieunormen, waaronder die voor stankoverlast. Recentelijk verschenen opnieuw nieuwsberichten over de gezondheidsgevaren rondom intensieve veehouderij. In dat licht vindt de partij toezeggingen over uitbreidingen onverantwoord tegenover de omwonenden.

De vragen zijn hier na te lezen.