Radio & TV

Debatten

  • Debat Omrop Fryslân met LTO over het afschaffen van het melkquotum
  • Debat VARA programma Spijkers met koppen over de grootschalige melkveehouderij in relatie tot de armoede in de wereld
  • Debat Omrop Fryslân met LTO over motie koeien in de wei (vanaf 8:27 minuten)

Interviews

  • Interview radio Noordoost-Fryslân over zoutwinning onder de Waddenzee bij Harlingen
  • Interview Omrop Fryslân over de kattenjacht
  • Interview Omrop Fryslân over de echte prijs van Friese melk
  • Interview Omrop Fryslân over de kwaliteit van het grondwater