Vragen over besluitvorming windmolenpark Nij Hiddum-Houw

Op 4 augustus, ruim twee weken na de besluitvorming over windpark Nij Hiddum Houw vernemen we in de provinciale media dat Windpark Friesland 66.7 MW meer zal gaan bevatten dan de geplande 316 MW.

In het traject besluitvorming Nij Hiddum Hou heeft Hou Friesland Mooi namens vele omwonenden er voor gepleit om het besluit over windpark Nij Hiddum Houw uit te stellen totdat bekend zou zijn hoeveel productiecapaciteit Windpark Friesland zal gaan bevatten. Vergeefs. De wens van omwonenden om de molens dan in elk geval niet hoger dan 150 meter te maken is ook niet gehonoreerd. De turbines zullen, ondanks twintig meter lager, zelfs dan nog hoger worden dan de geplande turbines van Windpark Friesland. Het besluit over de productiecapaciteit van de turbines van maximaal 42 MW van Hiddum Houw is op 18 juli genomen.

Twee weken later komt dan opeens het bericht dat de capaciteit van Windpark Friesland niet 316 maar 382.7 MW zal worden. Dat is 66.7 MW extra en dat is 20% meer. Daar past de geplande omvang van Nij Hiddum Houw ruim in.

Op de website van Siemens[1] staat de onshore windturbine SWT ( inclusief de specificaties) die gebruikt gaat worden met daarbij de publicatiedatum vermeld, te weten: 5-2018.

Gelet op de grote zorgen van vele omwonenden en de aanslag op het gemeenschapsgevoel dat in meerdere dorpen een enorme deuk heeft opgelopen had het eerder beschikbaar zijn van deze relevante informatie eventueel een andere wending kunnen geven aan de besluitvorming over het windpark Nij Hiddum Houw.

Wij stellen daarom de volgende vragen.

  1. Wanneer bent u op de hoogte gesteld van de informatie dat het Windpark Friesland een productiecapaciteit krijgt van 382,7 MW in plaats van 316 MW?
  2. Van wie, op welke wijze en op welke datum ontving u dit bericht en kunt u dit ontvangen bericht alsnog aan ons doen toekomen?
  3. Provincie Fryslân zal aandeelhouder zijn van Windpark Friesland. Hoe kan het dat u als aandeelhouder niet eerder in kennis bent gesteld van deze relevante informatie, terwijl de contacten van de directie van Windpark Friesland met Siemens al langer liepen en de informatie van Siemens over de betreffende gekozen turbines, inclusief de specificaties dateert van mei 2018 zoals zelfs op de website van Siemens te zien is en dus verondersteld mag worden al langer bekend te zijn bij de directie van Windpark Friesland en dus ook bij u?
  4. Hoe verklaart u dat de informatie nu pas afkomt en niet al eerder aan u bekend is gemaakt, zodat deze relevante informatie nog een rol had kunnen spelen bij de besluitvorming over Nij Hiddum Houw in de Staten van 18 juli?
  5. Had, naar uw inzicht, het eerder beschikbaar zijn van deze relevante informatie een andere wending kunnen geven aan de besluitvorming over het windpark Nij Hiddum Houw?
  6. Hoe gaat u de omwonenden van Nij Hiddum Houw uitleggen dat het op toeval berust dat u als aandeelhouder pas twee weken na de besluitvorming over windpark Nij Hiddum Houw de beschikking kreeg over deze relevante informatie?

[1] Zie https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/onshore/wind-turbine-swt-dd-130 en https://www.siemensgamesa.com/-/media/siemensgamesa/downloads/en/products-and-services/onshore/data-sheets/swt-dd-130-en.pdf.