Inbreng bij motie laag­vliegen van FNP


27 februari 2020

Dank u wel voorzitter,

De PvdD steunt de motie van de FNP en niet alleen op grond van geluidsoverlast voor omwonenden en mogelijke gevaarlijke situaties in relatie tot vliegveld Drachten, maar ook vanwege de negatieve impact op natuur en milieu. Aanvullend op deze motie willen wij hierbij tevens benadrukken dat wij steeds meer signalen krijgen dat de vliegbewegingen de laatste tijd sterk toenemen en daarmee ook de overlast van het militair vliegverkeer voor mens, dier en milieu.

Ik wil even een voorbeeld geven van een van de signalen die wij binnen kregen:

Ik citeer: Door de F35 is het hier erg onrustig geworden. Niet alleen voor de mensen maar ook voor de natuur, de huisdieren en het vee. Ik heb hier een dierenpension (kattenpension) omdat deze locatie ruimte geeft en vooral rust gaf. Vorige jaar is de F35 door de geluidsbarrière gevlogen waardoor de pensionkatten van schrik wilden vluchten en daardoor angstig in het gaas hingen. Ook waren er meerder katten weggekropen onder de stoelen. De hond van mijn buurman is zo geschrokken dat de hond zelfs met oud en nieuw in angst heeft geleefd, dus voor het leven getekend. Nog nooit is deze hond bang geweest maar dat is sinds vorig jaar helaas veranderd door de F35. Afgelopen week was het weer raak, de piloot kon je zelf zien zitten en een herrie, niet normaal! Weer mijn pensionkatten in diepe angst. Dat uit zich in wegkruipen onder stoelen, langdurig zitten, bewegingsloos, niet meer willen eten, terwijl mijn klanten ervan uitgaan dat ze hier veilig en zonder stress hun vakantie kunnen vieren. Ik voel me erg verantwoordelijk voor mijn pensionkatten, maar Ik maak me grote zorgen want ook door stress kunnen katten ziek worden, net zoals bij mensen. Dat niet alleen mijn hond is door de schrik gevlucht, ze is gelukkig na een dag weer gevonden maar daar is alles nog niet mee gezegd. Zij durft niet meer naar buiten. Ik probeer het natuurlijk wel want het poepen en plassen moet ook doorgaan maar wanneer we eenmaal buiten zijn, kruipt ze van angst in mekaar. Ik hoop dat dit gedrag in de toekomst verandert want anders is zij ook getekend voor het leven en dat door de F35. Mijn paarden stonden buiten in de buitenbak en die kon ik gelukkig nog op tijd keren van het vluchtgedrag. Stel dat ik niet op tijd was geweest, dan hadden ze dwars door het schrikdraad gevlucht en de verwondingen? Ik moet er maar niet bij stil staan. Het bevreemdt mij ook dat sportvliegtuigjes op 300 m hoogte mogen vliegen en de F35 op 75m vlieghoogte. En dan heb ik het nog niet eens over de herrie. Vreselijk!”.

Tenslotte nog het volgende: het Geluidsmeetnet rondom de Vliegbasis Leeuwarden toont ondubbelzinnig aan dat het aantal vliegbewegingen, en daarmee de geluidsoverlast te pas en te onpas de spuigaten uitloopt. In de laatste editie van het weekblad Liwwadders hebben wij kunnen lezen dat Defensie het op het gebied van de vergunningen bij lange na niet op orde heeft. Dat wisten we in feite al, maar dat wordt nu door juriste Gina Kamsma helder en transparant gemaakt.

Is het College het met ons eens dat dit een onaanvaardbare situatie is en, zo ja, wat denkt u daaraan te willen doen ?

Interessant voor jou

Inbreng besteding opbrengsten Windpark Fryslân

Lees verder

Inbreng bij beleidsnotitie Gastvrij Fryslân 2028

Lees verder