Planeetbrede visie


Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Een vrije vis = een blije vis!

Veel vissen zijn reislustig: ze zwemmen heen en weer tussen zee en rivieren, tussen zoet en zout water. Voor deze trekvissen – bijvoorbeeld zeeforel, elft en zeeprik – is de Afsluitdijk een niet te nemen barrière. Ze ruiken het zoete water, maar ze zijn niet in staat om te sterkte stroming in de spuisluizen te trotseren. Dit is een van de redenen waarom de trekvissenpopulatie zo sterk achteruit is...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden