Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Vragen over thermisch gerei­nigde grond (TGG)

Samen met de Statenfractie van GrienLinks hebben we vragen gesteld over thermisch gereinigde grond (TGG). EenVandaag berichtte op 2 maart 2021 over TGG, gebruikt bij werkzaamheden aan een dijk, die vervuild was. Er bleken hoge waarden aan zouten, chloride, sulfaat, zware metalen, benzeen en GenX in te zitten. De opruimkosten zijn zo’n 32 miljoen. Zie het artikel hier: 32 miljoen aan opruimkosten e...

Vragen over bestuurs­crisis bij jagers

Vandaag stelden we vragen aan gedeputeerde staten over de bestuurscrisis bij de faunabeheerseenheid (FBE). SP, GrienLinks en D66 dienden de vragen mee in.Onlangs hebben diverse media bericht over een reeds lang lopend bestuurlijk conflict binnen de Faunabeheereenheid Fryslan. Dit heeft er zelfs toe geleid dat de vertegenwoordiger van de agrarische sector wegens hooglopende meningsverschillen ontsl...

Geef de natuur meer ruimte

Deze week was er weer een Provinciale Statenvergadering en daarbij werd o.a. gesproken over het oplossen van het woningtekort, de teloorgang van de weidevogels en een nieuw corona herstelpakket. De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame manier oplossen met passende woningen voor iedereen. Maar dat is alleen mogelijk als we de beschikbare ruimte beter verdelen. Maar liefst twee...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid