Planeetbrede visie


Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Verga­dering over toekomst duurzaam land­bouw­beleid

In de vergadering van Provinciale Staten is gesproken over een terugblikonderzoek van de Noordelijke Rekenkamer 'Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid'. Onduidelijk is wat de effecten zijn geweest van de investering van een bedrag van in totaal 21 miljoen euro aan duurzaamheidsinvesteringen in de landbouwsector. Onacceptabel wat onze fractie betreft. Uit het terugblikonderzoek blijk...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden