Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Géén massale woningbouw in Fryslân

Gisteren hebben Provinciale Staten verder gesproken over het Deltaplan van het Noorden. In dit plan staan bouwstenen die ervoor moeten zorgen dat noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter met elkaar verbonden worden. De Lelylijn is het belangrijkste onderdeel van het plan, naast verbeteringen van het bestaande spoor en de realisatie van de Nedersaksenlijn. Onze fractie is in ...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid