Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Rinie van der Zanden

statenlid

Mijn naam is Rinie van der Zanden. Ik ben nu voor een 2e termijn statenlid voor de Partij voor de Dieren. Ik stemde altijd trouw, maar ik was geen lid van een politieke partij. Toen ik in 2006 onderzocht waar de Partij voor de Dieren voor staat, bleek deze visie naadloos aan te sluiten bij mijn eigen visie op dierenwelzijn, natuur, milieu en mens. “Van deze partij ga ik lid worden”, zei ik en ik v...

Lees verder

Actueel

Zorgen om giftig bodemas

Afvalverwerkers verhandelen jaarlijks grote bergen giftig bodemas en niemand weet wat ermee gebeurt. De gevaren van bodemas kwamen eind 2018 in het nieuws, toen Zembla grootschalige fraudepraktijken aan het licht bracht. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de 400.000 ton bodemas die afvalverwerker Van Bentum in Heerenveen moet afvoeren, nu provincie Fryslân het bedrijf onlangs een dwan...

Staten­ver­ga­dering over ganzen­aanpak en land­bouw­beleid

Op 26 en 27 februari 2019 was de laatste vergadering van Provinciale Staten voor de verkiezingen. Er stonden zo veel onderwerpen op de agenda, dat de vergadering over twee dagen was verdeeld. Op dinsdagavond 26 februari werd onder andere gesproken over het voorstel om de huidige ganzenaanpak, waarbij jaarlijks vele ganzen sterven, te verlengen. We hebben nog eens gepleit tegen deze aanpak. Want a...

Van der Zanden krijgt prijs voor meeste kennis van zaken

Op 27 februari kreeg Jan Waterlander, statenlid voor 50PLUS, de prijs voor beste statenlid. Hetty Janssen van de PvdA werd tweede. Ook ons eigen Partij voor de Dieren Statenlid Rinie van der Zanden viel in de prijzen, met de prijs voor het statenlid met de meeste kennis van zaken: ‘op haar eigen terrein ongeëvenaard’, ‘goed ingelezen en goed voorbereid’, en ‘een grote expertise op het gebied van n...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid