Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Afschot damherten onwettig

Afgelopen dinsdag heeft de provincie opdracht gegeven tot afschot van damherten in de omgeving Katlijk-Oranjewoud. Volgens het College van Gedeputeerde Staten is dat nodig voor de verkeersveiligheid. Er moeten 210 tot 220 dieren worden doodgeschoten. Hiermee handelt de Provincie volgens de Partij voor de Dieren in strijd met de Wet Natuurbescherming. Die wet schrijft voor dat er eerst preventie...

Friezen en Drenten van de Partij voor de Dieren verwel­komen de wolf

Doe niet zo gek, weg met dat hek!

Gehuld in shirts met daarop de tekst “Wolkom Wolf”, hebben de afdelingen Friesland en Drenthe van de Partij voor de Dieren deze zondag het begin van het zogenaamde wolvenhek geïnspecteerd. Het gaat om het hek bij Boijl langs het Natura2000 gebied Drents-Friese Wold. Het wolvenhek is een schijnoplossing die bovendien in strijd is met Europese regels en de Wet natuurbescherming. De Partij voor...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid