Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Petitie voor regen­boogvlag

Op Coming Out Day wordt door alle provincies de regenboogvlag gevoerd, behalve door de provincie Fryslân. Statenfracties GrienLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en SP vinden dit onacceptabel. Daarom starten deze vijf fracties een petitie om aan te geven dat ook Fryslân een regenboogprovincie moet worden. De initiatiefnemers GrienLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en SP...

gaswinning Terschelling is green­washing

Circular Energy BV kijkt naar de haalbaarheid van de winning van aardgas onder Terschelling in combinatie met de opslag van CO2. Dit zou “groene” energie op moeten leveren. De Partij voor de Dieren vindt dit greenwashing en wil dat de provincie zich hiertegen verzet. De partij is van mening dat gaswinning per definitie niet duurzaam kan zijn. Daarnaast maakt ze zich zorgen over de gevaren, ...

Verga­dering over leef­om­geving en omge­vings­visie

Op 26 september 2018 vergaderde Provinciale Staten onder andere over de leefomgeving, het koersdocument omgevingsvisie en de aanpak van de illegale handel in elektronisch afval. Bij de behandeling van de leefbaarheid in Fryslân hebben we in onze inbreng gewezen op het belang van goede voorzieningen. Dat is hier na te lezen. Daarbij hebben we ook een amendement ingediend, waarin we aangeven dat mi...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid