Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Rinie van der Zanden

Statenlid

Ik ben Rinie van der Zanden, sinds kort gepensioneerd, maar nog lang niet uitgewerkt. Er is namelijk nog een hoop te doen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. Ook in deze provincie. In de ruim veertig jaar dat ik in deze provincie woon heb ik kunnen zien hoe het landschap veranderde in een fabrieksterrein. Ik heb met eigen ogen gezien hoe langzaam maar zeker de koeien veranderden in...

Lees verder

Actueel

Partij voor de Dieren en GrienLinks willen dat afval contai­nerramp gescheiden wordt en op een schone manier verbrand wordt

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GrienLinks vragen Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk te zorgen voor scheiding en zoveel mogelijk recycling van het aangespoelde afval. Momenteel wordt het afval verbrand door de REC in Harlingen. De partijen vragen het college of de afvalververbrander wel geschikt is om het piepschuim uit het containerafval te verbranden. Statenlid Rinie van ...

Staten­ver­ga­dering over kunst en snelvaren Burgu­mermar

Tijdens de Statenvergadering van vandaag werd gesproken over de toekomst van cultuur in Fryslân en het snelvaren op de Burgumermar. Wat onze fractie opviel bij de behandeling van cultuur, was dat ons levende culturele erfgoed geen plaats had gekregen in het voorstel van Gedeputeerde Staten. Daarom hebben we daarvoor een amendement ingediend dat werd aangenomen. Dat is hier na te lezen. ...

Presen­tatie over land­bouwgif in Appelscha

Op 16 december jl. hield Ir. Jelmer Buijs in Appelscha een presentatie over chemische bestrijdingsmiddelen en de effecten daarvan op de biodiversiteit. De bijeenkomst werd bezocht door leden van de Partij voor de Dieren en introducees. De heer Buijs sprak over de schade die bepaalde stoffen, soms al in kleine hoeveelheden, kunnen hebben op bijvoorbeeld de insectenstand. Ook gaf hij aa...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid