Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Rinie van der Zanden

statenlid

Mijn naam is Rinie van der Zanden. Ik ben nu voor een 2e termijn statenlid voor de Partij voor de Dieren. Ik stemde altijd trouw, maar ik was geen lid van een politieke partij. Toen ik in 2006 onderzocht waar de Partij voor de Dieren voor staat, bleek deze visie naadloos aan te sluiten bij mijn eigen visie op dierenwelzijn, natuur, milieu en mens. “Van deze partij ga ik lid worden”, zei ik en ik v...

Lees verder

Actueel

Provincie kiest voor geiten­sector en laat Friese bevolking en natuur opnieuw in de steek

Provinciale Staten Fryslân hebben bij meerderheid besloten dat geitenhouderijen weer mogen uitbreiden. Eerder was naar aanleiding van een advies van de GGD besloten om een stop op uitbreiding te plaatsen, vanwege onderzoek dat aantoont dat mensen in de buurt van geitenhouderijen longontstekingen kunnen oplopen. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie bij twijfel het voorzorgsprincipe moet ...

Commentaar op bestuurs­ak­koord

Ons statenlid Rinie van der Zanden gaf vandaag haar eerste reactie op het nieuwe bestuursakkoord van CDA, FNP, VVD en PvdA. Ze vroeg daarbij onder andere meer aandacht voor dierenwelzijn. Ook leverde ze commentaar op het begrip brede welvaart, dat genoemd staat in het bestuursakkoord. Volgens onze fractie betekent brede welvaart ook rekening houden met mensen in andere landen, en is voedseldumping...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid