Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Rinie van der Zanden

statenlid

Mijn naam is Rinie van der Zanden. Ik ben nu voor een 2e termijn statenlid voor de Partij voor de Dieren. Ik stemde altijd trouw, maar ik was geen lid van een politieke partij. Toen ik in 2006 onderzocht waar de Partij voor de Dieren voor staat, bleek deze visie naadloos aan te sluiten bij mijn eigen visie op dierenwelzijn, natuur, milieu en mens. “Van deze partij ga ik lid worden”, zei ik en ik v...

Lees verder

Actueel

Bijdrage over landbouw bij begroting 2020

Vandaag vergaderden Provinciale Staten over de 2ebestuursrapportage van Gedeputeerde Staten over 2019 en de begroting voor 2020. Het College is voornemens om €1 miljoen extra in te zetten voor een Taskforce PAS, die de gevolgen van het PAS-debacle (de stikstofcrisis) wat betreft vergunningen moet gaan afhandelen. Extra kosten waar de burgers voor moeten opdraaien, bovenop de indirecte kosten van d...

Staten­ver­ga­dering over klimaat, bijen en CETA

30 oktober was een belangrijke statenvergadering voor onze fractie. Het klimaatakkoord werd besproken, net als een oude motie van GrienLinks over de aanleg van een insectennetwerk. SP diende daarnaast een motie in tegen CETA, het vrijhandelsverdrag met Canada.Bij de bespreking van het klimaatakkoord hebben wij het belang van een opwarming van minder dan 1,5 graden genoemd. Om als provincie daar al...

Debat over stik­stof­de­bacle

Vandaag werd in provinciale staten een extra vergadering gehouden over het stikstofbeleid. Gedeputeerde staten trok eerder haar steun in voor maatregelen voor de aanpak van stikstof. Dat deed zij onder druk van boerenprotest. De belasting van kwetsbare natuur door stikstof is enorm. De Partij voor de Dieren vindt dit een serieus probleem. Het doorhalen van beleid, enkele dagen na het vaststellen v...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid