Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Petitie tegen afschieten damherten aange­boden

Vandaag zijn meer dan 1300 handtekeningen tegen het afschieten van de damherten bij Mildam aangeboden aan de commissaris van de koning. Boze burgers liepen in een protestmars van het station naar het provinciehuis. Daar werd de commissaris toegesproken door Hein van der Vliet en statenlid Menno Brouwer. De betrokken gedeputeerde was niet aanwezig. De volledige bijdrage van Menno Brouwer is hier n...

Partij voor de Dieren, SP en Grien Links: hoge kosten voor de provincie voor afschot van het grootste deel van de populatie damherten in Mildam-Oude­schoot e.o.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Faunabeheereenheid (FBE) onlangs een opdracht tot afschot gegeven voor het grootste deel van de populatie damherten in het gebied Mildam-Oudeschoot e.o. Deze Provinciale opdracht is verstrekt omdat de FBE het eerder niet eens kon worden over een faunabeheerplan Damhert. Uit de Jaarverslagen 2019 en 2020 van de FBE blijkt er in totaal een bedrag van rui...

Opinie: Inten­si­vering van de landbouw is niet de oplossing om tien miljard monden te voeden

Bij een kaatswedstrijd deed PC voorzitter Hellinga een aantal prikkelende uitspraken over Randstedelingen en de landbouwpolitiek. Volgens hem is de intensieve landbouw in Fryslân nodig om in de toekomstige wereldvoedselvoorziening te kunnen voorzien. Geen huizen bouwen voor forenzen uit de Randstad, maar wél volop ruimte voor de boeren. Ons commissielid Anita Dijkstra pareert in onderstaand opinie...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid