Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Rinie van der Zanden

statenlid

Mijn naam is Rinie van der Zanden. Ik ben nu voor een 2e termijn statenlid voor de Partij voor de Dieren. Ik stemde altijd trouw, maar ik was geen lid van een politieke partij. Toen ik in 2006 onderzocht waar de Partij voor de Dieren voor staat, bleek deze visie naadloos aan te sluiten bij mijn eigen visie op dierenwelzijn, natuur, milieu en mens. “Van deze partij ga ik lid worden”, zei ik en ik v...

Lees verder

Actueel

Debat over stik­stof­de­bacle

Vandaag werd in provinciale staten een extra vergadering gehouden over het stikstofbeleid. Gedeputeerde staten trok eerder haar steun in voor maatregelen voor de aanpak van stikstof. Dat deed zij onder druk van boerenprotest. De belasting van kwetsbare natuur door stikstof is enorm. De Partij voor de Dieren vindt dit een serieus probleem. Het doorhalen van beleid, enkele dagen na het vaststellen v...

Dieren­welzijn als verdien­model

Initiatiefvoorstel PvdD voor een diervriendelijke veehouderij

Bij nieuwe stallen en de verbouw van stallen moet de behoefte van het dier leidend zijn. De Rijksoverheid zet er weinig druk op, zodat het een traag proces is met onvoldoende echte voortgang. Daarom is het nu de beurt aan de Provincie, vindt de statenfractie van de Partij voor de Dieren. Ze heeft daartoe een voorstel ingediend.Statenlid Rinie van der Zanden: “Nog steeds worden dieren aangepast aan...

De omge­vings­visie: zorgen over 5G, dieren­rechten en Lelystad Airport

Gisteren werd de omgevingsvisie besproken in provinciale staten. Daarbij kwamen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals de borging van het landschap bij nieuwe ruimtelijke plannen, de aanleg van 5G en vogelaanvaringen door de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Onze hele bijdrage is hier na te lezen.We dienden amendementen in om ook de belangen van dieren te borgen in de visie, dat is hier na te ...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid