Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Oproep herstel fouten rond Polder­hoofd­kanaal

Provinciale Statenfracties Partij voor de Dieren en GrienLinks zijn verontwaardigd over het voornemen van de provincie om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank rond het Polderhoofdkanaal. De rechtbank oordeelde op 18 oktober 2018 dat de provincie meer moet doen om de natuurcompensatie bij het kanaal goed te laten verlopen. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld over waarom d...

Verga­dering over stikstof, ganzen en afvaloven REC

Afgelopen woensdag werd in Provinciale Staten de begroting besproken. Daarnaast waren er mondelinge vragen over de PAS. De PAS is een systeem om te voorkomen dat er teveel stikstof terechtkomt in natuurgebieden. Er is een Europese gerechtelijke uitspraak geweest, waarin wordt gezegd dat Nederland deze regels niet goed heeft uitgevoerd. Er is waarschijnlijk teveel stikstof in onze natuurgebieden t...

Twijfels bij besluit­vorming Windpark Nij Hiddum-Houw

Twee weken na de besluitvorming over Windpark Nij Hiddum-Houw in provinciale staten blijkt dat het andere windpark, Windpark Fryslân, naar verwachting 66.7 MW meer op gaat leveren dan gepland. De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom provinciale staten hier niet eerder van op de hoogte is gesteld. Statenlid Rinie van der Zanden: “Wanneer dit bericht al bekend geweest wa...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid