Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Rinie van der Zanden

statenlid

Mijn naam is Rinie van der Zanden. Ik ben nu voor een 2e termijn statenlid voor de Partij voor de Dieren. Ik stemde altijd trouw, maar ik was geen lid van een politieke partij. Toen ik in 2006 onderzocht waar de Partij voor de Dieren voor staat, bleek deze visie naadloos aan te sluiten bij mijn eigen visie op dierenwelzijn, natuur, milieu en mens. “Van deze partij ga ik lid worden”, zei ik en ik v...

Lees verder

Actueel

Menno Brouwer neemt het stokje over van Statenlid Rinie van der Zanden

Vandaag hebben Provinciale Staten afscheid genomen van Rinie van der Zanden. Menno Brouwer neemt haar plaats in. Na vijfenhalf drukke en bevlogen jaren waarbij Rinie vol enthousiasme en ijver de belangen van dier natuur en milieu heeft behartigd, gaat ze nu op 71 jarige leeftijd van haar pensioen genieten. Bij haar afscheid werd ze vol lof toegesproken door de Commissaris van de Koning Arno Br...

PS verga­dering 21 oktober

Gisteren is uitgebreid gesproken over de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater. Die kwaliteit moet fors beter om het aan de Europese richtlijnen van de Kaderrichtlijn Water te laten voldoen. Wij hebben onze kritiek geuit op het falen van Fryslân om het water schoon genoeg te maken. Opnieuw staat vast dat de normen niet gehaald gaan worden. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, weekmakers, m...

PS verga­dering 23 september

Vandaag hebben we ons hard gemaakt voor een gezonde Waddenzee. Diverse partijen hebben beloofd tot 2050 te werken aan natuurherstel en afspraken vastgelegd in de Agenda 2050. Het klinkt mooi, maar wij delen de mening van de Waddenvereniging die pessimistisch is over de haalbaarheid van de doelstelling van een gezond en veerkrachtig voedselweb, wanneer alle bedreigingen en verstoringen gewoon blijv...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid