Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Opinie: PvdD is geen one-issue partij

In de Leeuwarder Courant (18 maart) noemde hoofdredacteur Sander Warmerdam de Partij voor de Dieren een one-issue partij. In een (niet geplaatste) reactie nodigt ons commissielid Anita Dijkstra hem uit om door de smalle voordeur te stappen en ons brede gedachtegoed te ontdekken: In zijn commentaar van 18 maart jongstleden stelt Sander Warmerdam dat “Het succes van de Partij voor de Dieren heeft...

PS verga­dering 31-03-2021

Het Friese landschap wordt de komende jaren bloot gesteld aan vele uitdagingen. Nieuwe ruimtevragen als gevolg van de vraag naar woningen, zonneweides, windmolens en de inpassing van de Lelylijn, zullen zonder een deugdelijk inpassingsbeleid zorgen voor een verdere kaalslag van het landschap. Provinciale Staten hebben gisteren kaders vastgesteld voor hoe hiermee om te gaan. Wij hebben benadrukt ...

Opinie: denk bij kern­energie aan gene­raties na ons

Een geringe uitstoot van CO2, maar hoge kosten en risico’s voor onze gezondheid: de voors en tegens van kernenergie zijn volop aan de orde geweest. Maar nemen we in een besluit ook onze kinderen mee? Het klimaat verandert. De temperatuur op aarde stijgt. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4). Deze gasse...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid