Een planeetbrede visie


Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Provincie moet meer werk maken van natuur­netwerk en preventief exoten­beleid

Deze week was er weer een Statenvergadering met op de agenda onder andere de Beleidsnota Invasieve Exoten en de realisatie van het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Menno Brouwer benadrukte in zijn inbreng dat bij het aanpakken van de invasieve dier- en plantensoorten (exoten) in de eerste plaats moet worden ingezet op preventie. In de beleidsnota missen wij deze focus op preven...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid