Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Staten­ver­ga­dering over geiten­hou­derij en anders formeren

Tijdens de statenvergadering van 29 november jl. werd het voorstel "anders formeren" van 50PLUS behandeld. Dit voorstel zou ervoor zorgen dat het formeren na nieuwe verkiezingen anders zou gebeuren. Op die manier zouden burgers zich hopelijk beter vertegenwoordigd voelen. Onze bijdrage daarbij is hier na te lezen. Ook diende onze fractie een motie in tegen de verdere uitbreiding van geitenhouderi...

Partij voor de Dieren tegen zand­winning IJsselmeer

De statenfractie van de Partij voor de Dieren spreekt zich uit tegen industriële zandwinning in het IJsselmeer. Ze stelt vragen aan Gedeputeerde Staten, die eerder een verklaring van geen bedenkingen gaf voor het project. Statenlid Rinie van der Zanden: “Het IJsselmeergebied is Natura 2000. Daar zou de bescherming van de natuur voorop moeten staan. De open ruimte, de weidse horizon en de duiste...

Oproep herstel fouten rond Polder­hoofd­kanaal

Provinciale Statenfracties Partij voor de Dieren en GrienLinks zijn verontwaardigd over het voornemen van de provincie om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank rond het Polderhoofdkanaal. De rechtbank oordeelde op 18 oktober 2018 dat de provincie meer moet doen om de natuurcompensatie bij het kanaal goed te laten verlopen. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld over waarom d...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid