Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Provin­ciale Staten­ver­ga­dering 20-1-2021

Gisteren hebben alle politieke partijen gesproken over hoe het openbaar vervoer aangepast moet worden om te zorgen dat busmaatschappijen de coronacrisis kunnen overleven. Er is besloten tot een set maatregelen, maar wel met een aanpassing om de ov-dienstregeling na de crisis weer zo snel mogelijk op het oude niveau te brengen. Ons Statenlid Menno Brouwer heeft erop gehamerd dat de coronacrisis nie...

Opinie: Nu is het zaak nieuwe dier­ziekten te voorkomen

Ons commissielid en eerste opvolger Anita Dijkstra heeft een mooi opiniestuk geschreven over de relatie tussen dierziekten en de intensieve veehouderij. Onderstaand artikel is op 4 januari 2021 gepubliceerd in het Friesch Dagblad: Keer op keer wordt de mens opgeschrikt door dierziekten. Als er grote uitbraken zijn van bijvoorbeeld varkensgriep, vogelgriep, ebola, SARS of zikavirus maken we on...

Opinie: Zijn damherten vogelvrij in de provincie Fryslân? (Artikel in Friesch Dagblad, 3 januari 2021)

In het Friesch Dagblad is een mooi opiniestuk van ons Statenlid Menno Brouwer geplaatst: Vlak voor het Kerstreces stelde de CDA-Statenfractie mondelinge vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de vermeende overlast van een groeiende groep damherten in de omgeving ten oosten van Heerenveen. Dit mede als vervolg op eerder gestelde schriftelijke vragen. GS verwacht dat de Fauna Be...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid