Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Rinie van der Zanden

statenlid

Mijn naam is Rinie van der Zanden. Ik ben nu voor een 2e termijn statenlid voor de Partij voor de Dieren. Ik stemde altijd trouw, maar ik was geen lid van een politieke partij. Toen ik in 2006 onderzocht waar de Partij voor de Dieren voor staat, bleek deze visie naadloos aan te sluiten bij mijn eigen visie op dierenwelzijn, natuur, milieu en mens. “Van deze partij ga ik lid worden”, zei ik en ik v...

Lees verder

Actueel

Verga­dering over stikstof en energie

De laatste Statenvergadering van dit jaar ging o.a. over de Regionale Energiestrategie (RES). Wij willen in de Friese Startnotitie RES meer nadruk op energiebesparing. Dat moet een belangrijke doelstelling zijn. De duurzaamste energie is immers de energie die we niet verbruiken. Ook willen wij dat de gedeputeerde snel aan tafel gaat met de lokale energiecoöperaties, die zich vrijwillig inzetten vo...

Vragen snelvaren Burgumer Mar

De pilot snelvaren op de Burgumer Mar is door de rechtbank op 2 augustus 2019 stilgelegd als gevolg van de toewijzing van een voorlopige voorziening, een en ander in afwachting van de behandeling van de bodemprocedure. De rechter heeft de pilot afgeblazen omdat niet voldaan was aan diverse zorgvuldigheidseisen. Ook is onduidelijk wat de gevolgen van extra stikstofuitstoot zullen zijn voor het nabi...

Verga­dering over OV, vaarwegen en het Iepen Mienskip Fûns

Gisteren stonden er diverse onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten. Om te beginnen de busconcessie voor de periode 2022-2032. Het leek zo mooi: de huidige coalitie wilde in Fryslân al eerder dan (zoals landelijk afgesproken) in 2030 emissievrij regionaal OV per bus. Maar helaas is de uitvoering daarvan flinterdun. Er wordt geen extra geld voor vrijgemaakt, terwijl er voor wegen wel altijd...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid