Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Vragen over afschot vos zonder vrij­stelling

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, SP en GrienLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over de vossenjacht in Fryslân. Die jacht is niet meer toegestaan na het schrappen van de landelijke vrijstellingsregeling vossenjacht door de Rechtbank. De Fracties constateren dat het College van Gedeputeerde Staten besloten heeft de jacht op vossen, na een jachtstop van een week, weer te hervatt...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid