Een planeetbrede visie, ook in Friesland


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Acht partijen uit de Staten stellen vragen over funde­rings­pro­ble­matiek veen­weiden

In heel Nederland kampen mensen met funderingsschade aan hun woning. Dit is het gevolg van overheidsbeleid om het grondwaterpeil in veenweidegebieden te verlagen, zodat boeren met hun zware machines het land op kunnen. Maar de lage grondwaterstand heeft negatieve gevolgen voor de natuur en biodiversiteit en in het Friese veenweidegebied zijn duizenden woningen beschadigd. Funderingen moeten voch...

Provincie Fryslân moet land­bouw­beleid vergroenen

Gisteren vergaderde Provinciale Staten over het landbouwbeleid. Wij vinden dat er meer aandacht moet komen voor natuurinclusieve of biologische landbouw. Dat zien we helaas niet genoeg terug in het voorstel van Gedeputeerde Staten. De bijdrage van ons Statenlid Menno Brouwer is hier na te lezen. Ook heeft de provincie te weinig aandacht voor dierenwelzijn in de vee-industrie. Daarom dienden wij ...

Petitie tegen afschieten damherten aange­boden

Vandaag zijn meer dan 1300 handtekeningen tegen het afschieten van de damherten bij Mildam aangeboden aan de commissaris van de koning. Boze burgers liepen in een protestmars van het station naar het provinciehuis. Daar werd de commissaris toegesproken door Hein van der Vliet en statenlid Menno Brouwer. De betrokken gedeputeerde was niet aanwezig. De volledige bijdrage van Menno Brouwer is hier n...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid