Contact


Friese statenfractie Partij voor de Dieren

Bezoekadres:

Tweebaksmarkt 52

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Postadres:

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

E-mail: partijvoordedieren@fryslan.frl

Telefoon: 058 292 8977