Doe mee in Fryslân!


De Partij voor de Dieren Fryslân is in september 2005 als werkgroep gestart en sinds 12 februari 2012 officieel een afdeling. Naast de bestuursleden is er ook een enthousiaste groep werkgroepleden actief binnen de afdeling. Doelstelling is onder meer het vergroten van de bekendheid van de Partij voor de Dieren, het actief inspelen op lokale ontwikkelingen, het informeren van leden en niet-leden over bepaalde thema’s en het werven van nieuwe leden.


Het huidige afdelingsbestuur Fryslân, van links naar rechts:

  • Marleen Hendriks (secretaris)
  • Annalies Woudstra (penningmeester)
  • Ronnie Koop (algemeen bestuurslid)
  • Els van Vliet (algemeen bestuurslid)
  • Onno Loonstra (voorzitter)


Wil jij ook iets doen voor de Partij voor de Dieren? Er zijn verschillende mogelijkheden om je in te zetten voor de partij:


CAMPAGNE TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN !

Op 22 november a.s. vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaatst. Om dit voor ons tot een succes te maken hebben we mensen nodig die posters willen plakken, flyeren, Partij voor de Dieren kraampjes willen bemensen en meehelpen met acties en events.
Geef je vandaag nog op via friesland@partijvoordedieren.nl !

Aansluiten bij een werkgroep

Werkgroepen van de Partij voor de Dieren bestaan uit actieve leden die in hun eigen gemeente en regio het gedachtegoed van de partij uitdragen. Er zijn momenteel 4 werkgroepen actief:

  • werkgroep Fryslân
  • werkgroep Leeuwarden
  • werkgroep Noardeast-Fryslân
  • werkgroep Súdwest-Fryslân (in oprichting)

Meedoen met acties in Fryslân

De Partij voor de Dieren is altijd op zoek naar gedreven mensen die zich willen inzetten voor dierenwelzijn, natuur en milieu. Bijvoorbeeld door mee te helpen bij politieke acties, flyeracties of informatiestands, door het volgen van de lokale politiek, het plakken van verkiezingsposters of door mee te denken over te plannen acties. Er is altijd genoeg te doen!


Wil je weten of jij iets voor ons, de dieren, de natuur en het milieu kunt betekenen? Neem dan contact met ons op via friesland@partijvoordedieren.nl . We verwelkomen je graag in ons midden.