Doe mee in Friesland!De Partij voor de Dieren Fryslân is in september 2005 als werkgroep gestart en sinds 12 februari 2012 officieel een afdeling. Naast de bestuursleden is er ook een enthousiaste groep werkgroepleden actief binnen de afdeling. Doelstelling is onder meer het vergroten van de bekendheid van de Partij voor de Dieren, het actief inspelen op lokale ontwikkelingen, het informeren van leden en niet-leden over bepaalde thema’s en het werven van nieuwe leden.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter - Annemieke Poutsma
  • Secretaris - vacature
  • Penningmeester - Samantha Boxman
  • (aspirant) penningmeester - Onno Loonstra
  • Algemeen bestuurslid - Jan van der Mark
  • Algemeen bestuurslid - Marianne Vedder

Wil jij ook iets doen voor de Partij voor de Dieren? Er zijn verschillende mogelijkheden om je in te zetten voor de partij:

Aansluiten bij een werkgroep

Werkgroepen van de Partij voor de Dieren bestaan uit actieve leden die in hun eigen gemeente en regio het gedachtegoed van de partij uitdragen. Momenteel is in Leeuwarden een werkgroep actief. Leden uit Friesland die niet in Leeuwarden wonen kunnen aansluiten bij de werkgroep Friesland.

Meedoen met acties van afdeling Friesland

De Partij voor de Dieren is altijd op zoek naar gedreven mensen die zich willen inzetten voor dierenwelzijn, natuur en milieu. Bijvoorbeeld door mee te helpen bij politieke acties, flyeracties of informatiestands, door het volgen van de lokale politiek, het plakken van verkiezingsposters of door mee te denken over te plannen acties. Er is altijd genoeg te doen!

Wil je weten of jij iets voor ons, de dieren, de natuur en het milieu kunt betekenen? Neem dan contact met ons op via friesland@partijvoordedieren.nl . We verwelkomen je graag in ons midden.