Doe mee in Friesland!


Vacature Algemeen bestuurslid afdeling Friesland (reageren uiterlijk 15 november 2021)

We zijn op zoek naar een betrokken en enthousiast partijlid om het afdelingsbestuur van Friesland als algemeen bestuurslid te komen versterken. Daarbij hebben we specifiek behoefte aan iemand die goed thuis is in het inzetten van sociale media en daar een coördinerende rol in wil nemen voor onze afdeling.

Wat ga je doen?

Samen met de andere bestuursleden proberen we de taken zo goed mogelijk te verdelen. De taken van een algemeen bestuurslid bestaan in ieder geval uit het helpen bij verkiezingscampagnes en het mede zorg dragen voor acties ten behoeve van ledenwerving en ledenbinding. Je bent alert op gekwalificeerde leden die iets voor de afdeling Friesland willen en kunnen betekenen. Verder kan een algemeen bestuurslid belast zijn met specifieke taken als het schrijven van pers- of publieksteksten of het coördineren van bepaalde activiteiten. Eigen initiatief is welkom en wordt zeer gewaardeerd!

Wat vragen we?
Als bestuurder van de afdeling Friesland ga je samen met de overige bestuursleden de groei van de afdeling verder vorm geven. Goede communicatieve vaardigheden, teamspirit en pro activiteit zijn daarbij belangrijk, volledige instemming met de doelstellingen van onze partij een vereiste. Na een fase van aspirant lidmaatschap van het bestuur vindt benoeming plaats voor een periode van drie jaar. De gemiddelde tijdsbesteding voor een algemeen bestuurslid is 4 uur per week, incidenteel kan dit meer zijn. Als bestuurslid herken je je in de keuze om niet in de termen van links of rechts te willen opereren, omdat de Partij voor de Dieren het overstijgende belang van dieren, natuur en milieu vertegenwoordigt. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij zich als bestuurslid dienstbaar kunnen maken aan de verwezenlijking van de missie van de Partij voor de Dieren door het verder ontwikkelen van de vereniging.

Wat bieden we?

De Partij voor de Dieren is een actieve partij met ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Er is ondersteuning vanuit het partijbureau in de vorm van verzekeringen, scholing en vorming en een onkostenvergoeding. Het landelijk partijbureau helpt de afdeling met handboeken, overeenkomsten voor actieve leden, materialen, intranet, etc.

Belangstelling?

Belangstellenden kunnen reageren met een brief met motivatie en CV naar friesland@partijvoordedieren.nl , met als onderwerp ‘afdelingsbestuurder’. Meer informatie over de huidige organisatie van de provinciale afdeling kan eveneens via dit e-mailadres worden gevraagd.


De Partij voor de Dieren Fryslân is in september 2005 als werkgroep gestart en sinds 12 februari 2012 officieel een afdeling. Naast de bestuursleden is er ook een enthousiaste groep werkgroepleden actief binnen de afdeling. Doelstelling is onder meer het vergroten van de bekendheid van de Partij voor de Dieren, het actief inspelen op lokale ontwikkelingen, het informeren van leden en niet-leden over bepaalde thema’s en het werven van nieuwe leden.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Annemieke Poutsma - Voorzitter
  • Mara Spijker - (aspirant) Secretaris
  • Samantha Boxman - Penningmeester
  • Esther de Jong - Algemeen bestuurslid
  • Jan van der Mark - Algemeen bestuurslid
  • Marianne Vedder - Algemeen bestuurslid
  • Rinie van der Zanden - Adviseur

Wil jij ook iets doen voor de Partij voor de Dieren? Er zijn verschillende mogelijkheden om je in te zetten voor de partij:

Aansluiten bij een werkgroep

Werkgroepen van de Partij voor de Dieren bestaan uit georganiseerde
leden die in hun eigen gemeente en regio het gedachtegoed van de partij
uitdragen. Momenteel is in Leeuwarden een werkgroep actief. Daar nemen we sinds 2017 deel aan de gemeenteraad met 1 zetel.

Meedoen met acties van afdeling Friesland

De Partij voor de Dieren is altijd op zoek naar gedreven mensen die zich willen inzetten voor dierenwelzijn, natuur en milieu. Bijvoorbeeld door mee te helpen bij politieke acties, flyeracties of informatiestands, door het volgen van de lokale politiek, het plakken van verkiezingsposters of door mee te denken over te plannen acties. Er is altijd genoeg te doen!

Wil je weten of jij iets voor ons, de dieren, de natuur en het milieu kunt betekenen? Neem dan contact met ons op via friesland@partijvoordedieren.nl . We verwelkomen je graag in ons midden.