Aftrap campagne Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen


16 februari 2023

Provincie Fryslân nam het initiatief voor de campagnestart voor de Statenverkiezingen. Op het Provinciehuis gingen Statenleden en kandidaten in gesprek met HBO-studenten van NHL Stenden. In Drachten, Heerenveen en Leeuwarden gingen Statenleden en kandidaten in gesprek met MBO-studenten van Firda. De Partij voor de Dieren was goed vertegenwoordigd. Op het Provinciehuis gingen Menno Brouwer en Frederique Kosse in gesprek over de relevantie van de Provincie Fryslân voor jongeren – wonen, openbaar vervoer, natuur – en waarom jongeren zo belangrijk zijn voor Fryslân. In Heerenveen en Leeuwarden beantwoordden Douwe van der Baan en Anne Johan Woudstra vragen over de Lelylijn, vluchtelingen en de landbouwtransitie. Opnieuw blijkt dat jongeren zeer betrokken zijn en goede, frisse ideeën hebben. En dat is maar goed ook, want jongeren bepalen hoe Fryslân straks groener, gezonder en diervriendelijker gaat worden.

Gerelateerd nieuws

Debat circulaire economie Campus Fryslân

Nobis Cura Futuri, de studievereniging van Campus Fryslân – University of Groningen, organiseerde een prima verkiezingsdebat ...

Lees verder

Bezoek aan nieuw Cambuurstadion met zonnedak

Menno Brouwer en Frederique Kosse gingen op werkbezoek op het bouwterrein van het nieuwe Cambuurstadion. Het stadion is niet ...

Lees verder