Bescherm de Waddenzee!


Bezoek symposium Inves­teren in het Wadden­gebied

10 februari 2023

Menno Brouwer en Frederique Kosse waren in Dokkum bij het symposium Investeren in het Waddengebied. Het symposium is georganiseerd door het Investeringskader Waddengebied, een programma van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het Investeringskader ondersteunt projecten die bijdragen aan de Waddenzee als kraamkamer, rust- en broedgebied voor miljoenen trekvogels en vissen. Projecten moeten daarnaast ook duurzaam zijn. Helaas staat het unieke Waddengebied onder druk: er zijn steeds minder trek- en broedvogels en ook het aantal vissen neemt sterk af, terwijl exploitatie in de vorm van zout- en gaswinning en visserij geen halt wordt toegeroepen. Hetzelfde geldt voor vervuiling door lozing van afvalstoffen en vervuiling door plastic. De Partij voor de Dieren vindt dat zeker in het Waddengebied ecologie boven economie moet gaan. Daarom zeggen wij JA tegen rechtsbescherming voor de Waddenzee en NEE tegen gas- en zoutwinning.