Boeren en Burgers Biolo­gisch!


15 mei 2023

Landbouwakkoord, lokale voedselproductie & distributie, Groenboerenplan. Dit alles kwam aan bod tijdens ons gesprek met Martien Lankester (Avalon, Hof van Edens) en Bregje Hamelynck (Community Supported Agriculture, Boerenraad). Dit weten we:

Feit: omschakeling naar biologische landbouw resulteert in de laagste stikstofuitstoot.

Feit: er ligt 24,3 miljard op de plank om natuur en landbouwgrond te verbeteren

Kans: maak van Fryslân koploper biologische landbouw.

Resultaat: win-win voor boeren, burgers en natuur in Fryslân!

De Partij voor de Dieren wil een voorkeurspositie voor omschakelaars, zij-instromers en uitbreiders van biologische landbouw, een omschakelfonds om boeren te steunen bij de overstap, steun voor een grotere afzetmarkt voor biologische producten (korte ketens) en een duidelijk ‘nee’ tegen het extern salderen tussen NH3 en NOx.

Gerelateerd nieuws

Fryslân van boven

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft een nieuwe tentoonstelling: Fryslân van boven. Daarom was onze Statenfractie bij 3 speed...

Lees verder

Einde weidevogelparadijs Leeuwarden?

Onze Statenfractie en onze Werkgroep Leeuwarden waren op excursie in de Hounspolder, een weidevogelparadijs bij Leeuwarden. V...

Lees verder