Idzegea: zonder natuur geen landbouw


17 mei 2023

‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’ Met dit citaat van Albert Einstein sloeg een lid van de klankbordgroep Landbouw Idzegea de spijker op de kop. Voor de landbouw betekent dit stoppen met kunstmest, pesticiden en krachtvoer. Boeren die dit doen – of willen gaan doen – verdienen steun.

Onze Statenfractie was op werkbezoek in Idzegea: wij kregen informatie over het Veenweideprogramma en het gebiedsproces in Idzegae. Tot slot voeren we in een praam met het Fryske Gea over de Brekken. Zo kregen wij een goed beeld van wat nodig is om de natuur in Fryslân te herstellen.

Gerelateerd nieuws

Aandacht voor biologische landbouw!

Goed nieuws! In Fryslân komt er extra aandacht voor biologische landbouw. Dit zegde gedeputeerde Hoogland toe nadat Frederiqu...

Lees verder

Een vrije vis = een blije vis!

Veel vissen zijn reislustig: ze zwemmen heen en weer tussen zee en rivieren, tussen zoet en zout water. Voor deze trekvissen ...

Lees verder