Ester Hermans-De Boer


Frac­tie­on­der­steuner

Ester Hermans-De Boer (1976) is geboren en opgegroeid in Groningen, maar met twee Friese ouders en een grote familie in Friesland was ze van kinds af aan al schaatsend en varend op de Friese wateren te vinden. Sinds anderhalf jaar woont ze in het zuiden van Friesland, vlakbij de bossen. Daar wandelt ze vaak met hond Yuna en maakt ze natuurfoto’s. Dit doet ze ook graag op de Wadden. Vlieland is haar favoriete eiland. ‘De Wadden zijn uniek met prachtige uitgestrekte natuur, historische dorpen en zijn bijzondere veelheid aan biodiversiteit. Dit bijzonder gebied dient behouden en beschermd te worden.’

Ester is onder andere werkzaam geweest in de sales en search consultancy. Daarnaast is ze actief geweest voor diverse dierenwelzijnsorganisaties. Al van jongs af aan wordt ze geraakt door dierenleed en wil ze zich inzetten voor meer dierenwelzijn. Daarnaast maakt ze zich grote zorgen om de staat van de natuur en de klimaatverandering. Ze vindt dat als we de wereld leefbaar willen houden voor al haar bewoners en toekomstige generaties dat we niet langer op de huidige manier kunnen doorgaan en er een drastische omslag nodig is. Het zwalkende overheidsbeleid van de afgelopen decennia, met als dieptepunt de schaalvergroting en de daarbij verplichte innovaties, kent wat haar betreft vooral verliezers. De dieren, de natuur, de boeren en het klimaat. In de jaren ’80 werd al gewaarschuwd wat de impact van schaalvergroting op onze leefomgeving en het klimaat zou zijn. Naast de intensieve vee- en landbouw vind ze dat ook de vervuilende industrie er alles aan moet doen om te verduurzamen. Er is geen tijd meer te verliezen en het is nu meer dan ooit tijd voor een koerswijziging. De overheid heeft te lang weggekeken voor de problemen die er nu zijn.

Voor Fryslân wil Ester dat er meer ruimte gecreëerd wordt voor natuur, dat Fryslân weer aantrekkelijk wordt voor weidevogels en het afschieten van zwerfkatten en overige jacht verboden wordt. Daarnaast vindt ze dat de boeren geholpen moeten worden naar een perspectief in natuurinclusieve en biologische landbouw, waarbij herstel van natuur en dierenwelzijn voorop staat.