Frede­rique (Friek) Kosse


Commis­sielid en eerste opvolger

Frederique Kosse (1961) is geboren in Limburg en verhuisde 17 jaar geleden naar Fryslân vanwege het water, de weidsheid en de Wadden. Zeilen lukt niet meer, maar uitwaaien op het strand van Terschelling is altijd een feestje. Behalve de Wadden zijn ook de Alde Feanen favoriet. ‘Dit is een schitterend natuurgebied met moerasbossen, rietvelden en graslanden, waar je reeën, otters en heel veel vogelsoorten kunt zien.’

Frederique woont in Easterein (Súdwest-Fryslân) en is werkzaam geweest als docent Nederlands en filosofie. Daarnaast is die onder andere actief geweest als bestuurslid voor Villa Lila en COC-Nijmegen.

Frederique was altijd al zeer geïnteresseerd in natuur en biologische landbouw. Niet heel erg vreemd als je bedenkt dat diens grootvader een van de eerste biologische tuinders in Nederland was en er thuis alleen onbespoten groenten en fruit op tafel kwamen. Ook opkomen voor dieren hoorde er vanzelfsprekend bij. Vanwege deze interesses zet Frederique zich in voor de Partij voor de Dieren in Fryslân; nu als commissielid en daarvoor als medewerker van de PvdD-fracties van Provinciale Staten Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Voor Fryslân wil Frederique: biologische landbouw met perspectief voor boeren, een circulaire economie zonder verspilling, behoud en bescherming van ons unieke waddengebied en een waardig en rechtvaardig bestaan voor dieren.


Dossiers: landbouw, weidevogels, bodem, water, Wadden, eiwittransitie, milieu, inclusiviteit, sociaal domein, Europa.