Lyde Bander


Frac­tie­me­de­werker

Lyde Bander (1988) is geboren in Alkmaar en woont sinds haar elfde jaar in het zuidoosten van Friesland. Daar is ze vaak in haar favoriete bossen te vinden. Naast wandelen houdt ze van verschillende vechtsporten en fitness.

Lyde is opgeleid tot advocate en zet zich graag in voor dierenrechten. Dat is ook waarom ze sinds 2011 betrokken is bij de Partij voor de Dieren. In het verleden heeft ze veel paarden opgevangen. Nu mogen drie pony’s bij haar oud worden.

De aanleg van meer en robuustere natuurgebieden en genoeg ruimte voor wilde dieren is voor haar belangrijk. Daarom wil ze, mét de fractie, inzetten op aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarmee zouden onder andere bestaande natuurgebieden met elkaar verbonden kunnen worden. Dat is goed voor de biodiversiteit. Ook is Lyde voor het afschaffen van de jacht.


Dossiers: landbouw, dierenwelzijn, wildopvang, jacht, natuurontwikkeling, bodem, milieu.