Inbreng bij beleids­brief Parti­ci­patie


26 januari 2023


Ik zal het kort houden. Er ligt een mooie beleidsbrief Participatie. Deze beleidsbrief is concreet en helder verwoord en is gestoeld op een drietal pijlers te weten:

  • Experimenteerruimte voor pilots digitale inclusie en burgerschap
  • De opzet van een Fries kennisnetwerk Participatie
  • Het digitale participatieplatform Stim fan Fryslân

Bij de behandeling in de commissie heb ik aangegeven het instrument referenda te missen in de beleidsbrief. Met name een raadgevend referendum zou wat de PvdD betreft een prima aanvulling zijn op de 3 pijlers van de beleidsbrief. In zijn algemeenheid moeten referenda van onderop komen, maar de Provincie zou dat natuurlijk wel kunnen faciliteren. Ik ben benieuwd of dit thema ook een aandachtspunt zal worden binnen de vijf genoemde activiteiten. De beleidsbrief gaat uit van een regelmatig monitoring waarin het Fries Sociaal Planbureau een belangrijke rol krijgt. Hoe we gaan monitoren en wat we gaan monitoren, is mij nog niet geheel duidelijk. Zijn daar al ideeen over, en zo nee, wanneer komt daar duidelijkheid over?

Dank u voorzitter

Interessant voor jou

Inbreng bij Regionaal Mobiliteitsprogramma

Lees verder

Inbreng bij burgerparticipatie Windpark Fryslân

Lees verder