Inbreng bij formatie nieuwe coalitie 2019-2023


17 april 2019

Dank u wel voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt dat de nieuwe coalitie niet alleen maar kan bestaan uit partijen die bij de verkiezingen verloren hebben. Er waren twee duidelijke winnaars: FvD en Groen Links. Er zou dus minstens één winnaar aan moeten worden toegevoegd. En dus de opties met beide winnaars verkend. Maar een verkennend gesprek over een combinatie met Groen Links erbij is niet eens gevoerd. Waarom niet?

Gezien de standpunten over het klimaat van FvD ziet de PvdD Groen Links als de meest voor de hand liggende vijfde partij. Onze voorkeur ging en gaat namelijk uit naar een zo groen mogelijke coalitie. De vorige coalitie gaf herhaaldelijk aan een vooroploper te willen zijn: bij circulaire economie, bij de energietransitie en bij de transitie naar natuur-inclusieve circulaire landbouw. Wel, dan is het natuurlijk wel zaak om de daarvoor meest geschikte coalitie samen te stellen. Voor ons leek die meest daarvoor geschikte coalitie te bestaan uit CDA, PvdA, FNP, CU en Groen Links.

Verder zijn wij van mening dat de gebaande paden van dichtgetimmerde coalities nu echt maar eens moet worden verlaten. Want juist het elkaar als coalitiepartners vastzetten in vooraf afgesproken kwesties, daarmee in feite macht gebruiken en de oppositie buiten spel zetten, heeft bij menig stemmer sterk aan geloofwaardigheid in de politiek ingeboet.

Alle dossiers moeten wat de Partij voor de Dieren betreft vrije kwesties blijven, zodat elk statenlid van elke partij kan stemmen zoals aan de eigen kiezersachterban is beloofd in het verkiezingsprogramma. Alleen dan kun je trouw blijven aan je eigen idealen en die van je partij. En als we dat met zijn allen, coalitie+ oppositie doen, dan vertegenwoordigen we met zijn allen in elk geval al op betere wijze de achterban van onze stemmers en daarmee onze geloofwaardigheid.