Inbreng bij insec­ten­netwerk


31 oktober 2019

Dank u wel, voorzitter.

Het is treurig dat het zo lang heeft moeten duren. Voor de insecten, waarvan de stand in sneltreinvaart achteruit gaat. Voor alle vogels die afhankelijk zijn van insecten. Voor onze voedselvoorziening, die afhankelijk is van diezelfde insecten. En voor ons als politici. Want het vorige college voelde kennelijk zo weinig urgentie, dat dit voorstel nu pas behandeld wordt. En ik had graag van het vorige college gehoord waarom zij zo weinig waarde hechtte aan biodiversiteit en voedselvoorziening. Maar zij is inmiddels vertrokken. Net als een groot deel van onze insecten.

Onze complimenten voor de huidige gedeputeerde, die het in ieder geval nu aan onze staten voorlegt. Want er lag zelfs nog een motie van Grien Links uit 2013 die nog uitgevoerd moet worden!

Ik snap dat het bijenhotelproject, waar ik zelf al een tijdje op aandrong en dat tenslotte door de provincie is weggezet bij het IVN en daar voortvarend is opgepakt, op het eerste gezicht niet direct in het insectennetwerk lijkt te passen. Alhoewel je ook kunt stellen dat dit project extra betrokkenheid kan genereren, bij alle leerkrachten, bij alle kinderen en hun ouders, zodat ook vanuit alle Friese basisscholen, vanuit hun wijk of dorp aansluiting gezocht en gevonden kan worden bij het Friese insectennetwerk. Betrokkenheid en draagvlak hebben we namelijk hard nodig. Wanneer het bijenhotelproject, bedoeld als huisvesting voor de wilde bijen namelijk goed aangepakt wordt en men verder denkt, kan dit project de kinderen en ouders namelijk tevens stimuleren om ook rond eigen huis of balkon, en verder door in eigen straat en woonomgeving meer insecten-minnende planten en bloemen aan te brengen.

Voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk dat de investeringen om goede verbindingen in het insectennetwerk aan te brengen blijvend goed resultaat opleveren en een blijvend goede leefsituatie garanderen voor insecten, anders blijft elke investering dweilen met de kraan open.

Wij lazen trouwens nog niets over een denktank met deskundigen die in kaart brengen hoe het er voor staat met de insectenpopulatie in Fyslân, hoe het insectennetwerk er momenteel op een kaart uit ziet en waar de gaten zitten.

Wij hebben begrepen dat het insectennetwerk misschien nog wel één grote gatenkaas is.

Van belang is ook om te weten wat de grootste bedreigingen zijn, met als doel vast te stellen welke maatregelen op de lange termijn belangrijk zijn om de insectengroei te stimuleren.

Wat heeft het bijvoorbeeld voor zin wanneer er nog steeds volop met allerhande chemische bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt, zowel op boerenland als door particulieren rond huis en tuin?

Wij hebben vernomen dat ecologisch bermbeheer langs gemeentewegen vanwege kostenreductie tegenwoordig nogal eens wordt toegepast door middel van het opzuigen van het bermmaaisel. Maar, oei, dan worden behalve het gemaaide bermgras juist ook tal van zaden, insecten en andere kleine beestjes mee opgezogen! Dat is toch niet wat we willen?! Dat is toch geen ecologisch bermbeheer?!

Kan de gedeputeerde toezeggen na te gaan dat het ecologisch bermbeheer langs de provinciale wegen in elk geval niet of niet meer met een zuiger plaats vindt?

En tenslotte nòg een vraag aan de gedeputeerde:

Hoe komt het met die denktank uit de in nov 2017 aangenomen motie, wie wordt het aanspreekpunt, wanneer gaat deze denktank aan de slag en nemen daar ook burgerinitiatieven met hun inmiddels jarenlange kennis en ervaring aan deel zoals de vrijwilligers vol passie van het Bijenflinterlint en de bedenkster en initiatiefnemer van het Elfstedenbijenlint, waar 13 gemeenten zich aan verbonden hebben en waar nog steeds druk aan wordt gewerkt in samenwerking met burgers, boeren, ondernemers, wetenschappers, studenten en zo met elkaar de biodiversiteit vergroten
in tuinen, langs akkers, op erven etc.

Interessant voor jou

Inbreng bij klimaatakkoord

Lees verder

Inbreng bij CETA

Lees verder