Inbreng bij klimaat­ak­koord


31 oktober 2019

Dank u wel, voorzitter.

De wereldwijde temperatuurstijging kan en moet worden beperkt tot 1,5°C. Zo staat vermeld in het laatste rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van de Verenigde Naties. Het verschil tussen 1,5°C of 2°C opwarming van de aarde is qua impact op de planeet volgens het IPCC desastreus. Het stemt hoopvol dat het rapport van het IPCC laat zien dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn waarbij de opwarming van de aarde daadwerkelijk tot 1,5°C beperkt wordt.

En, laten we wel wezen: we hebben een prachtige aarde om op te leven en van te mogen eten, maar de grondstoffen die op jaarbasis beschikbaar zijn, zijn begin augustus al door ons, mensheid verbruikt.

Dit jaar viel de zgn. Earth Overshootday op 29 juli. In 2018 was dit 1 augustus. We leven vanaf eind juli de rest van het jaar dus verder op de pof. We doen alsof we twee aardes hebben. Ja, dan moet alles wel een keer opeens volkomen vast lopen. Dat kan eigenlijk niet anders. Van financiële crisis, biodiversiteitscrisis tot stikstof- en fosfaatcrisis en klimaatcrisis.

De Partij voor de Dieren heeft dan ook geen steun kunnen verlenen aan de Klimaatwet: te lage doelen en te weinig garanties op het halen van deze doelen. De huidige Klimaatwet is niet voldoende om op koers te blijven voor maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde. In het GS-voorstel staat die 1,5 graad er echter nog wel onder het kopje Europese context: “Om de opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, en het liefst 1,5 graad ……..enz”. Het liefst 1,5 graad.

Waarom gaan we daar als provincie Fryslân dan niet alsnog naar streven ? Naar die 1,5 graad?!

Samen met ruim 700 organisaties, waaronder ook een aantal Friese organisaties is onlangs, op 24 juni 2019, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag het 40 puntenplan van Urgenda gepresenteerd en overhandigd aan het kabinet. De 40 maatregelen zijn een handreiking en laten zien dat het kan om alsnog 25% CO2 te reduceren voor het eind van 2020. Alle 40 maatregelen samen zijn goed voor een reductie van 10 tot 15 Mton CO2-equivalent.

Ik weet nog goed, ik zat vanaf maart 2015 in de Staten en heb mee mogen maken dat wij als provincie in de aanloop naar het ontstaan van Circulair Fryslân veel profijt hebben gehad van de ondersteuning van Urgenda in de persoon van Marjan Minnesma. Dit heeft een versnelling opgeleverd in het circulaire denken en doen van bedrijven en andere organisaties in Fryslân, op tal van terreinen en Circulair Fryslân bleek een mooi voorbeeld te zijn voor andere provincies.

“Waarom zouden we voor het Friese klimaatbeleid en de Regionale Energie Strategie niet opnieuw Marjan Minnesma van Urgenda inschakelen met als doel het Friese aandeel te behalen in relatie tot een maximale opwarming van 1,5 graad. Daarmee geeft Fryslân een statement af en behoort daarmee landelijk, maar ook Europees en mogelijk mondiaal tot de kopgroep op het klimaatbeleid. Een voortrekkersrol op dit thema biedt ook in economische termen mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van export van kennis en innovatie. Fryslân is volgens klimaatprofessor Pier Vellinga bij uitstek kansrijk voor een doorontwikkeling van wind en zonne-energie. Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen waar we provinciaal wat mee kunnen, bijvoorbeeld energie uit oppervlaktewater. Aanknopingspunten genoeg dus”.

Daartoe hebben wij een motie: steun van Urgenda. De motie is mee ingediend door Groen Links.

Maar ik wacht eerst even de reactie van de Gedeputeerde af op ons voorstel om Urgenda ook nu weer in te schakelen.

Lees de ingediende motie hier na.

Interessant voor jou

Inbreng stikstofdebat

Lees verder

Inbreng bij insectennetwerk

Lees verder