Inbreng bij mobi­li­teits­cen­trale


27 januari 2017

De Partij voor de Dieren kan zich vinden in de gekozen opzet van een publiekrechtelijke oplossing in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

Bij een krimpende bevolking is de bereikbaarheid van het openbaar vervoer van groot belang voor de leefbaarheid. Er zal meer en meer gezocht moeten worden naar maatwerkoplossingen om het OV kwalitatief op peil te kunnen houden. Dat wordt door de markt niet automatisch opgepakt, zo is gebleken.

Bij privatisering staat per definitie het financiële belang van de investeerder centraal, niet het belang van de klant of opdrachtgever.
Door de regie in eigen handen te nemen, kunnen makkelijker combinaties worden gemaakt met gemeentelijke regelingen als bijvoorbeeld de WMO en het leerlingenvervoer om daadwerkelijk ook maatwerkoplossingen te kunnen bieden.

Meer regie vanuit de overheid op het terrein van OV en op aspecten als duurzaamheid en maatwerk sluit aan bij de opvattingen van de Partij voor de Dieren.

Wij vinden het een goede zaak dat in de nieuwe situatie alleen de uitvoering zal worden aanbesteed.

Het model biedt de mogelijkheid en de waarborgen voor regionale partijen om volop mee te doen.

De gemeenteraden van de Noordoost Friese gemeenten hebben inmiddels ingestemd met dit model. Gelet op het publieke belang van deze voorziening is een Gemeenschappelijke Regeling naar de mening van de Partij voor de Dieren de meest geëigende samenwerkingsvorm.

Wij zouden graag zien dat het College deze aanpak ook bij andere basisvoorzieningen gaat volgen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage bij motie hulp aan vluchtelingen

Lees verder

Commissievergadering met GS reactie op wensen partijen besteding extra geld

Lees verder