Inbreng bij motie klimaat­ver­an­dering en ganzen


28 mei 2020

Vorige week gaf ik al aan dat wij dit punt niet zomaar als hamerpunt kunnen laten passeren, ook al betreft dit agendapunt slechts het in de Verordening Wet natuurbescherming vastleggen van de al eerder in deze Staten vastgestelde foerageergebieden.

Er zijn in de afgelopen twee jaar namelijk verschuivingen in de vogeltrek gaande, die mogelijk te maken hebben met de klimaatverandering. In de afgelopen twee winters zijn er minder ganzen in onze provincie neergestreken en ze kwamen ook pas later in de herfst dan anders. Ook afgelopen dagen hoorde ik nog weer: de klimaatgrens schuift op. En mogelijk dus ook blijvender: de veranderde vogeltrek. Enkele collega-partijen brachten hier tegenin dat dat een lange termijnkwestie is, waar je nu nog niets over kan zeggen. Want misschien gaat het komende winter zomaar weer vriezen.

Maar in het rapport: Effecten klimaatverandering op vogels in het Waddengebied”, van het programma Naar een rijke Waddenzee staat het als volgt en ik citeer: “Er zijn duidelijke signalen dat de klimaatverandering, zowel binnen als buiten Nederland, sneller gaat dan nog maar een paar jaar geleden algemeen werd gedacht. Dat kan grote gevolgen hebben voor de vogels op de Oost-Atlantische trekroute, waar de Waddenzee zo’n essentieel onderdeel van is. Want zowel de gebieden waar ze broeden, rusten en doorheen trekken, als het voedsel dat ze eten en de natuurlijke vijanden die op hen jagen veranderen mee met het klimaat.”

Intussen worden er in onze provincie op jaarbasis, alsof er niets is veranderd duizenden van deze prachtige dieren doodgeschoten en ganzenfamilies die elkaar hun leven lang trouw zijn, uit elkaar geschoten. Zij hebben geen stem in deze. Dus vertolk ik hun stem.

Wat wij met de motie willen is niet dat GS uitgebreid onderzoek doet naar de mogelijke invloed van de klimaatverandering op de ganzentrek van de afgelopen en mogelijk komende jaren. Nee, wij vragen heel simpel: verzamel nu alvast de informatie die er rond de veranderende tendenzen in de vogeltrek bekend is bij de vogelkenners in eigen land en in uw bestaande internationale netwerkcontacten en informeer ons daar alvast over. Wij vragen niet meer, maar ook niet minder dan dat.

Dat bijhouden van lopende informatie garandeert dat de klimaatverandering die we sowieso al goed moeten volgen voor de hele energietransitie en andere te treffen klimaatmaatregelen, ook voor wat betreft de vogeltrek vanaf nu al goed in beeld is en blijft.

Dit goed bijhouden vanaf nu en ons als Staten daar dan van op de hoogte stellen, moet toch niet zo moeilijk zijn vanuit uw contacten met de AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds). Zie https://www.unep-aewa.org/.

Lees de motie hier na.

Interessant voor jou

Inbreng bij motie vreemd stikstof

Lees verder

Inbreng bij motie regenboogprovincie

Lees verder