Inbreng bij motie voorlopig geen 5G


23 april 2020

De Expertmeeting over 5G hebben wij als Partij voor de Dieren als buitengewoon informatief ervaren. Zowel de informatie over de 1e , 2e, 3e en 4e Generatie draadloze antennes, met de 5e Generatie in aantocht, als ook de gegevens vanuit al jarenlang onderzoek over de invloed van hoogspanningsleidingen, mobiele telefoons en DNA-onderzoek. Maar zeker ook de overall-blik van de laatste spreker, namelijk dat je bij elke vernieuwing van technologieën wel een pas op de plaats moet maken en je afvragen of je nog steeds kunt spreken van vooruitgang. Zo blijkt de technologie van PFAS per saldo geen vooruitgang na de chloor- en de DDT-affaire, maar een achteruitgang van het milieu en een regelrechte ramp voor de gezondheid van mensen, nu en in de toekomst.

De datacentra voor de huidige generaties draadloze antennes verbruiken daarnaast enorme hoeveelheden water. Een land als België zou acuut in de problemen komen met hun toch al krappe watervoorraad wanneer 5 G zou worden ingevoerd.

We hebben er als samenleving en ook ieder individueel zelf voor gekozen om ons met onze mobieltjes in tas of broekzak aan straling bloot te stellen. Maar de uitrol van glasvezel is voor Fryslân eerst een uitstekend alternatief voor 5 G, zolang nog niet onomstotelijk vaststaat dat aan 5 G geen gezondheidsrisico’s zitten. Glasvezel is veilig, toekomstbestendig en zelfs sneller dan alle generaties G bij elkaar, inclusief 6G en 7G. Alleen onderweg in de auto, op de fiets of te voet even niet, maar dan hebben we met 4 G meer dan genoeg.

Het nare is namelijk dat er een behoorlijk grote groep Nederlanders, waaronder natuurlijk ook inwoners van Fryslân nu al van 2G, 3G en 4 G veel last hebben. Zij vrezen dus met grote vreze voor 5 G daar nog eens bovenop. Ongevraagd en zonder enige inspraak nog meer stralingskansen. Waar kun je nog stralingsvrij vertoeven? Wij hebben van verschillende stralingsgevoeligen vernomen dat zij die hinderlijke gezondheidseffecten niet hebben op plekken waar de straling minimaal of nihil is. Wij kennen diverse mensen die juist vanwege die stralingsgevoeligheidsklachten naar een andere omgeving zijn verhuisd.

De conclusie rond alle onderzoeken die al jarenlang gedaan zijn naar de invloed van straling luidt: er valt niet met hard bewijsmateriaal te bewijzen dat straling gezondheidseffecten heeft. Maar evenmin valt met hard bewijsmateriaal te bewijzen dat straling géén gezondheidseffecten heeft. Toch heeft de RIVM al in 2005 op grond van epidemiologische studies naar hoogspanningslijnen en het voorkomen van meer kinderleukemie aldaar, geadviseerd dat de wettelijke limiet van 100.000 naar 400 nano Tesla magnetisch veld zou moeten worden teruggeschroefd. Maar de limiet is nog steeds 100.000, al heeft de overheid wel 400 woningen uitgekocht. Het advies van de RIVM is vervolgens in een la beland…….

Dat er wel degelijk aanwijzingen zijn van gezondheidseffecten van straling, hebben we tijdens de Expertmeeting de nodige voorbeelden van de verschillende sprekers van gehoord. We hebben bovendien met zijn allen ter plekke netjes onze mobiele telefoons op de vliegtuigstand gezet om rekening te houden met de in de commissiezaal aanwezige stralingsgevoeligen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft gaat onze Provincie uit voorzorg voorlopig niet meewerken aan de uitrol van 5G en gaat dat ook kenbaar maken.

Daarom hebben wij de motie vreemd “Voorlopig geen 5G” mede ondertekend.Interessant voor jou

Inbreng bij beleidsnotitie Gastvrij Fryslân 2028

Lees verder

Inbreng opname vluchtelingenkinderen - coalition of the willing

Lees verder