Inbreng opname vluch­te­lin­gen­kin­deren - coalition of the willing


23 april 2020

Dank u wel, voorzitter,

Als statenlid voor de Partij voor de Dieren in de Friese Staten heb ook ik de Coalition of the Willing ondertekend, samen met 141 andere Friese politici. En in lijn daarvan ook deze motie vreemd.

Griekenland blijkt niet bij machte om de 2500 alleenstaande kinderen en jongeren allemaal zelf goed op te vangen en deed een beroep op de andere Europese landen. Het moet voor het rijke Nederland toch niet zo moeilijk zijn om samen met de andere Europese landen een goede verdeelsleutel te maken en elk voor een deel zorg te dragen voor deze alleenstaande vluchtelingenkinderen? Zij verblijven nu dicht opeen in Griekse kampen, met alle risico’s van dien. Het coronavirus heeft inmiddels ook al een aantal vluchtelingenkampen bereikt.

Inmiddels hebben 30 Nederlandse gemeenten, waaronder ook de gemeente Leeuwarden zich bereid verklaard om 500 alleenstaande minderjarige jongeren en kinderen van de eilanden op te vangen.

Laten wij als Friese Staten ons zij aan zij scharen aan deze gastvrije Nederlandse gemeenten en onze gastvrijheid in eigen provincie en in Den Haag kenbaar maken.

Interessant voor jou

Inbreng bij motie voorlopig geen 5G

Lees verder

Inbreng bij motie informatie over klimaatverandering op ganzen

Lees verder