Inbreng bij motie vreemd Wolf niet welkom


17 juni 2020

Dank u wel voorzitter,

Tsja, de motie vreemd wolf niet welkom. Ik dacht dat dieren die in het wild leven dat zelf wel bepalen en zelf zoeken naar ruimte waar ze kunnen verblijven. Een wolf is gewoon steeds op zoek en neemt onderweg dan schapen, maar als ie eenmaal een vestigingsplaats heeft, dan doet ie dat gewoon niet meer. Dan neemt ie een ree of een zwijn.

De huidige wetgeving bood niet voldoende houvast voor een succesvolle terugkeer van de wolf. Daarom heeft onderzoeksinstituut Alterra destijds geadviseerd om de wolf op te nemen op de lijst van inheemse beschermende soorten.

De Partij voor de Dieren vindt dat de wolf welkom is in Nederland, omdat daarmee wordt gezorgd voor een verrijking van de natuur. De wolf kan als toppredator de natuurlijke balans tussen populaties helpen behouden.
De wolf ligt momenteel onder een vergrootglas en zorgt voor maatschappelijke impact. Het aantal wolven neemt toe, net als de vragen en de misvattingen over het dier. Vandaar dat Glenn Lelieveld van het wolvenmeldpunt van De Zoogdierenvereniging mensen opleidt tot wolvenkenner. Cursisten leren o.a. over spoorzoeken, ecologie, gedragsbiologie, maken van analyses waarom wolven ergens opduiken, wetgeving, bemonsteren van indirecte sporen zodat DNA-analyse mogelijk is en praktische preventiemaatregelen. Onder andere ambtenaren van gemeenten en provincies hebben deze cursus al gevolgd. Misschien dat deze cursus ook interessant is voor Friese ambtenaren.

Op de Veluwe beschermt een verplaatsbare elektrische afrastering de schaapskuddes tegen de wolf. En dat werkt: een wolf leert heel snel om uit de buurt te blijven van een kudde waar hij een pijnlijke stroomstoot kan oplopen.
Veruit de meeste wolven die in Nederland rondzwerven zien we niet. Als ze in Fryslan rondzwerven en we zien ze niet eens, dan wordt het wel heel moeilijk om ze terug te jagen, zegt Glenn Lelieveld. Bovendien zou hij ook niet weten hoe je dat dan zou moeten doen.

Er worden in Nederland meer schapen door een hond doodgebeten dan door een wolf. In 2019 zijn 62 schapen gedood door een hond, vos of andere niet traceerbare oorzaak.

In de motie staat dat “De wolf alleen thuishoort in hele forse natuurgebieden, die er in het dichtbevolkte Nederland niet/nauwelijks zijn”. Dat is natuurlijk onzin. Dit is een inheemse diersoort. Daarom kun je hem niet eens weren. Hij zoekt naar een territorium en als ie daar eenmaal blijft zal ie nooit iemand aanvallen. Alleen wanneer je hem als mens zelf gaat treiteren. Als hij eenmaal een territorium heeft, heeft ie een hele belangrijke rol om het wild dat daar leeft in bedwang te houden en daar is ie dan tevreden mee en zal verder niemand lastig vallen. Hij zal zich zelfs niet laten zien. Je zult hem op de Veluwe ook nauwelijks kunnen zien.

Dus ja, wat vinden wij van deze motie, nou ja, dat snapt iedereen wel, wij stemmen natuurlijk tegen.

Interessant voor jou

Inbreng bij motie regenboogprovincie

Lees verder

Inbreng bij steun voor Thialf

Lees verder