Inbreng bij steun voor Thialf


17 juni 2020

Breedtesport kan net zo min zonder topsport als topsport zonder breedtesport kan. Het zijn juist de topschaatsers die ervoor zorgen dat kinderen al op jonge leeftijd willen gaan schaatsen en die de kleine Svennetjes en Ireentjes inspireren. Als Provinciaal bestuur besteed je wat de Partij voor de Dieren betreft als het gaat om sport provinciaal gemeenschapsgeld vooral aan de breedtesport. Voor dé schaatsprovincie van Nederland mag dat wat betreft de Partij voor de Dieren ook best veel geld zijn, zodat er voldoende mogelijkheden zijn voor schaatsliefhebbers.

Maar een wereldtopschaatsvoorziening neerzetten, waar dan uiteindelijk een combinatie met recreatief schaatsen voor je eigen inwoners niet eens meer mogelijk blijkt te zijn, dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest van de giga-miljoeneninvestering, die gedaan is?! Of was dat eigenlijk al wel te voorzien bij de herbouw van dit schaatspaleis? Voor ons een vraag, voor de sportbonden blijkbaar al langer een weet.

De gewekte verwachtingen met betrekking tot de exploitatie van het vernieuwde Thialf zijn in de expertmeeting in elk geval als een ballon doorgeprikt. Noem het maar een ervaring rijker en een illusie armer. In de huidige structuur blijkt een kostendekkende exploitatie een illusie.

De provincie heeft destijds met € 50 miljoen haar nek enorm uitgestoken. De insteek destijds was om met een forse eenmalige subsidie topsportfaciliteit Thialf voor Fryslân/Heerenveen te behouden, vanwege enerzijds de uitstraling naar Heerenveen sportstad en anderzijds Frieslandpromotie in bredere zin.

Nu het in feite om een topschaatsportvoorziening gaat die niet te combineren valt met recreatief schaatsen en andere evenementen, zijn wat ons betreft de Rijksoverheid en de Sportbonden aan zet. Ons bereikte gisteravond echter al goed nieuws. De sportkoepel NOC/NSF draagt vanaf volgend jaar jaarlijks € 250.000 extra bij. Maar wat ons betreft zit er voortaan ook een vertegenwoordiger van de Rijksoverheid aan tafel bij de verdere onderhandelingen en afspraken over de toekomst van Thialf.

De Noordelijke Rekenkamer vroeg ons als statenfracties onlangs om thema’s aan te dragen voor nader rekenkameronderzoek. Tijdens de commissievergadering kwam het al in me op. Wat ons betreft dragen wij hen in elk geval het dossier Thialf aan. Vervolgens word ik een paar dagen later benaderd door de Christen Unie die datzelfde, een onderzoek door de NRK vandaag in een motie ter besluitvorming voorlegt. Dat voorstel omarmen wij dus van harte.

Wij sluiten ook aan bij de motie van CDA en PvdA en hopen dat we hier als Staten eensgezind in optrekken.

Interessant voor jou

Inbreng bij motie vreemd Wolf niet welkom

Lees verder

Inbreng bij RES

Lees verder