Amen­dement niet afvoeren motie RYP


28 september 2017

Toelichting op het amendement:

Motie 1266 ziet op het in beeld brengen van aanrijdingen met dieren en het onderzoeken van de mogelijkheden om op die plekken wildwaarschuwingssystemen te plaatsen.

PS is hierover geïnformeerd bij brief 1388513, begin dit jaar. Navraag bij de dienst leerde echter dat het in beeld brengen van de aanrijdingen door een gebrek aan data niet had plaatsgevonden. De dienst is momenteel bezig deze data alsnog aan te vullen, zodat deze aanrijdingen alsnog in beeld gebracht kunnen worden. De motie is dus nog niet afgehandeld.

Toevoegen aan besluit:

uitgezonderd nummer 1266.


Status

Voor

Tegen