Amen­dement verja­gings­tech­nieken ganzen­aanpak


12 juli 2017

Toelichting op het amendement:

Afschot lost het ganzenprobleem niet op. Het is effectiever de ganzen binnen een foerageergebied te concentreren. Op die manier stabiliseert de populatie zichzelf. Om ze in de foerageergebieden te krijgen moeten diervriendelijke verjaagmethodes worden gebruikt. Bijvoorbeeld lasers, nabootsingen van roofvogels of het gebruik van honden, kunnen effectief zijn bij het verjagen van de ganzen. Deze methoden richten minder schade aan dan afschot, waarbij 25-40% van de dieren wel geraakt wordt, maar niet sterft. Deze aangeschoten dieren kunnen niet meer trekken en blijven, samen met hun familieleden, de rest van hun leven in Friesland. Zo veroorzaken zij meer schade dan wanneer zij in staat waren geweest hun natuurlijke trekinstinct te volgen.

Om diervriendelijke methoden goed te kunnen testen, worden de dieren twee jaar lang niet meer gedood. Gedurende deze testperiode wordt de schade binnen en buiten de foerageergebieden 100% vergoed. Voorwaarde is dat de verjaging ook intensief plaatsvindt in het voorjaar vóór de grasgroei een aanvang neemt. De schadevergoeding moet aantoonbaar worden gebruikt voor vervangend gras.

Toevoegen aan besluit:

4. alvorens de fryske guozzenoanpak uit te voeren, zal twee jaar lang onderzoek worden gedaan naar diervriendelijke verjaagmethoden in heel Friesland. De ganzen worden twee jaar lang niet meer gedood, maar verjaagd naar de foerageergebieden Gedurende deze periode wordt de schade binnen en buiten de foerageergebieden 100% vergoed. De schadevergoeding moet aantoonbaar worden gebruikt voor vervangend gras.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement verjagingsteam ganzenaanpak

Lees verder

Amendement zorgbeleid in samenspraak met inwoners

Lees verder