Amen­dement verja­gingsteam ganzen­aanpak


12 juli 2017

Toelichting op het amendement:

Uit de evaluatie van het ganzenbeleid blijkt dat de momenten van noodzaak van verjaging en daadwerkelijke verjaging niet gelijk lopen. Het gaat daarbij vooral om het consequent verjagen naar de foerageergebieden tijdens de eerste grasgroei in het voorjaar. Een professioneel verjagingsteam zou dit probleem op kunnen lossen. Dit team kan worden betaald uit de door hen voorkomen schade buiten de foerageergebieden. Een dergelijk team kan inzetten op diervriendelijke en vernieuwende verjagingsmethoden.

Toevoegen aan besluit:

4. verjaging zal plaatsvinden door een professioneel verjagingsteam dat gebruik maakt van diervriendelijke verjagingstechnieken. Er worden bij het verjagen geen ganzen gedood. De provincie zal zorg dragen voor een toereikend, adequaat en goed uitgerust team.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement verbetering foerageergebieden ganzenaanpak

Lees verder

Amendement verjagingstechnieken ganzenaanpak

Lees verder