Motie bescherming weide­vogels Houns­polder


25 november 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 24 november 2021;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • De Hounspolder, ten zuiden van Goutum, momenteel de status van weidevogelkansgebied heeft;
  • Hier leven onder andere 27 gruttoparen, tureluurs en kieviten;
  • De gemeente Leeuwarden van destatus van weidevogelkansgebied af wil in verband met het voornemen om het direct aangrenzende gebied te kunnen bestemmen voor woningbouw;

overwegende dat:

  • Om de kwaliteiten van de polder als weidevogelkansgebied te behouden er een afstand van tenminste 300 meter in acht dient te worden genomen voor wat betreft het te bebouwen gebied;
  • Onder andere Dorpsbelang Goutum, Milieudefensie en de betrokken Natuurorganisaties pleiten voor het behoud van de status van weidevogelkansgebied in de nog vast te stellen Omgevingsverordening;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

De status van weidevogelkansgebied van de Hounspolder in de komende Omgevingsverordening te herbevestigen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

  • PvdD, Menno Brouwer
  • SP, Hanneke Goede
  • FNP, Wopke Veenstra


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie hogere energiebesparing

Lees verder

Motie Onderzoek alternatieven en hun financiƫle en ecologische effecten

Lees verder