Betere bescherming van dieren nodig bij vuurwerkshows  

De Partij voor de Dieren denkt dat broedende vogels onvoldoende bescherming krijgen bij het afsteken van vuurwerk. De partij constateert dat er op dit gebied een hiaat zit in de provinciale regelgeving.

De provinciale fractie is bang dat toestemming voor vuurwerkshows wordt verleend, indien is voldaan aan de Wet Natuurbescherming, die sinds begin dit jaar geldt. Op grond van rechtspraak zou echter strenger getoetst moeten worden.

De fractie heeft gedeputeerde staten om opheldering gevraagd.

Klik hier voor de schriftelijke vragen