Provincie springt in het diepe met Windpark Fryslan


20 april 2017

Het windpark in het IJsselmeer is weer een stap dichterbij gekomen nu Provinciale Staten hebben ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van het park. Voor meerdere fracties was dit een moeilijk besluit, zo vertelden ze. Het is ook niet niks, want het gaat om veel geld. Centraal staat de vraag, of de provincie aandeelhouder wilde worden in dit windpark, waarbij maar liefst 127 miljoen euro in de pot zou worden ingelegd. Dat had nog al wat voeten in de aarde, zo bleek uit talloze geheime bijeenkomsten waarbij Statenleden de business case tot in de details onder ogen kregen. Het idee achter de investering is, dat de provincie door een aandeelhouderschap kan waarborgen dat de omgeving van het windpark zou meeprofiteren. Dat zou anders maar de vraag zijn, als commerciële partijen hierover zouden moeten beslissen.

Het klonk allemaal heel mooi, maar toch waren wij tegen het park. Wij hechten een groot belang aan een snelle omschakeling naar een energie neutrale maatschappij, en vinden ook dat elk windpark met goede zorg voor de omgeving geplaatst moet worden. Wat dat betreft, kleven er aan dit park wel wat haken en ogen. Zo is het nog volstrekt onduidelijk of de omgeving voldoende zal profiteren van dit park, en daar was de investering nou juist voor bedoeld. Het is nog maar de vraag of het park er überhaupt mag komen, omdat het geplaatst zal worden in een Natura 2000 gebied. Diverse natuurorganisaties zijn naar de rechter toegestapt, en het kan heel goed zijn dat de Raad van State de komst van het park alsnog gaat tegenhouden. Voor ons is het ook reden om niet in te stemmen. Ook de investering zelf vinden wij minder onschuldig dan het lijkt. Van de 127 miljoen gaat de provincie maar liefst 80 miljoen investeren door middel van een risicovolle achtergestelde lening. Omdat het zeker is dat het park er ook zonder overheidssteun zal komen, omdat voldoende commerciële partijen geïnteresseerd zijn, zien wij juist goede kansen om het geld te investeren in andere duurzame projecten, bijvoorbeeld in samenwerking met Netwerk Duurzame Dorpen.

Nu wind op zee steeds goedkoper wordt, hebben wij ook benadrukt dat wij graag een groot windpark ver uit de kust willen, met drijvende zonnepanelen er tussen, zonder overlast voor mens of natuur, waarbij provincie Fryslan in één klap in haar energiebehoefte kan voorzien. Alles is mogelijk, maar dan moeten we wel zelf voor een andere koers kiezen!

Wat die koers betreft, zit de provincie er wat ons betreft nog al eens naast. Zo ook met de economische koers. Na Windpark Fryslân kwam namelijk ook het monitoringskader economie aan de orde, bedoeld om te kunnen meten of alle voorgenomen economieplannen in de praktijk ook tot stand komen. Voor ons was het klip en klaar: wij doen hier niet aan mee. Het kader biedt volop ruimte aan nog meer economische groei. Groei, groei, groei put steeds schaarser wordende grondstoffen uit, is een bedreiging voor het klimaat en staat haaks op het principe van de circulaire economie. Wij willen juist volop ruimte voor een circulaire economie. Dát is de weg van de toekomst.

Voor de bijdrage over het monitoringskader economie, klik hier

Voor de bijdrage over Windpark Fryslan, klik hier

Gerelateerd nieuws

Grote verbouwing veehouderij nodig

Het is een goede zaak dat bestuurders, politici en journalisten zich druk maken over het verdwijnen van de weidevogel. Maar h...

Lees verder

Betere bescherming van dieren nodig bij vuurwerkshows  

De Partij voor de Dieren denkt dat broedende vogels onvoldoende bescherming krijgen bij het afsteken van vuurwerk. De partij ...

Lees verder