Acht partijen uit de Staten stellen vragen over funde­rings­pro­ble­matiek veen­weiden


3 oktober 2021


In heel Nederland kampen mensen met funderingsschade aan hun woning. Dit is het gevolg van overheidsbeleid om het grondwaterpeil in veenweidegebieden te verlagen, zodat boeren met hun zware machines het land op kunnen. Maar de lage grondwaterstand heeft negatieve gevolgen voor de natuur en biodiversiteit en in het Friese veenweidegebied zijn duizenden woningen beschadigd. Funderingen moeten vochtig blijven om behouden te blijven en door het lage waterpeil worden ze aangetast. Soms zo erg dat huizen op instorten staan. Wie betaalt deze schade? Eerder dit jaar is door de Provincie en Wetterskip toegezegd dat er naar oplossingen gezocht zou worden in samenspraak met de bewoners in de vorm van een ‘funderingstafel’. Onlangs kwam het Wetterskip met plannen voor een schadefonds. Wij vragen ons af of deze maatregelen wel voldoende zijn en hebben daarom samen met acht andere partijen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, met het volgende persbericht:

Acht fracties (GL, PvdD, SP, D66, FNP, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) uit de Provinciale Staten stellen samen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken rond de verzakkende huizen in het veengebied bij Wolvega. De fundering van deze huizen is zodanig aangetast dat er direct actie nodig is.

De partijen willen weten of er goed onderzoek is gedaan naar de hoogwatercircuits die de huizen hadden moeten beschermen tegen de lage waterpeilen in de gebieden ernaast. Ze willen weten wat Gedeputeerde Staten en het Wetterskip gaan doen. Ook willen de partijen duidelijkheid over de afspraken met het Wetterskip rond de financiering van deelname aan het landelijk fonds funderingsherstel.

Jochem Knol namens de acht fracties: “De bewoners van huizen die verzakt zijn door te lage waterpeilen zijn in een soort niemandsland terechtgekomen. Uit onderzoek blijkt dat de hoogwatercircuits de huizen niet afdoende beschermt. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt als een hete aardappel heen en weer geschoven. De bewoners hebben tot nog toe geen oplossing voor hun probleem, terwijl hun huizen steeds verder wegzakken. Wij willen weten hoe het zit met de hoogwatercircuits en de besluiten daarover. Ook willen we weten welke acties Gedeputeerde Staten en het Wetterskip voor ogen hebben in deze situatie. De hoogte van de peilen in het veenweidegebied is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie en Wetterskip”.

Funderingstafel
De partijen willen verder weten wat de stand van zaken is rond de funderingstafel. Ze willen graag een gesprek met de (onafhankelijke) voorzitter van deze tafel. De funderingstafel is ingesteld om de bewoners zelf mee te laten praten over de problematiek.

Provinciale Staten niet geïnformeerd
In het Algemeen Bestuur van het Wetterskip is op 28 september een besluit voorgelegd over deelname aan het ‘landelijke fonds duurzaam funderingsherstel’. Volgens dit besluit is een voorwaarde dat de Provincie de helft van de kosten voor zijn rekening neemt middels een afkoopsom. Wopke Veenstra (FNP) “We willen heel graag weten waarom Provinciale Staten hierover niet zijn ingelicht. Zijn Gedeputeerde Staten al akkoord gegaan met de genoemde regeling? En klopt het dat burgers, voor wie het advies geldt “slopen en nieuw bouwen” geen gebruik kunnen maken van deze regeling?”


Gerelateerd nieuws

Provincie Fryslân moet landbouwbeleid vergroenen

Gisteren vergaderde Provinciale Staten over het landbouwbeleid. Wij vinden dat er meer aandacht moet komen voor natuurinclusi...

Lees verder

Succes! Provincie gaat pesticidengebruik terugdringen

Gisteren heeft een meerderheid van de Provinciale Staten een omvangrijk plan omarmd om het gebruik van pesticiden in Fryslân ...

Lees verder