Afschot damherten onwettig


7 juli 2021

Afgelopen dinsdag heeft de provincie opdracht gegeven tot afschot van damherten in de omgeving Katlijk-Oranjewoud. Volgens het College van Gedeputeerde Staten is dat nodig voor de verkeersveiligheid. Er moeten 210 tot 220 dieren worden doodgeschoten.

Hiermee handelt de Provincie volgens de Partij voor de Dieren in strijd met de Wet Natuurbescherming. Die wet schrijft voor dat er eerst preventieve maatregelen worden uitgevoerd. Pas als dat niet voldoende is, mogen de dieren onder strikte voorwaarden worden afgeschoten. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van hekken langs de weg, waarschuwingsborden, geboortebeperking of het vangen en verplaatsen van de dieren. Menno Brouwer, Statenlid PvdD Fryslân: “De Provincie draait de volgorde om. Zij zet al in op afschot zonder dat eerst ingezet wordt op alternatieven en zonder dat de resultaten daarvan zijn afgewacht.”

Onlangs heeft de Rechtbank Noord Nederland zich uitgesproken tegen eenzelfde opdracht tot afschot in Groningen. De rechtbank oordeelde daar dat het doden van reeën het uiterste middel is. Ook moet er volgens de Rechtbank een direct verband bestaan tussen het afschot en een vermindering van het aantal aanrijdingen. Maar volgens de PvdD kan het doodschieten van de dieren juist voor extra ongelukken zorgen. Door de jacht raakt de kudde op drift waardoor de dieren vaker en op meer plaatsen wegen zullen kruisen. De Partij voor de Dieren roept het College van Gedeputeerde Staten dan ook op om de Wet Natuurbescherming serieus te nemen en bij het beheer van de damherten in te zetten op preventie en niet op afschot.

Gerelateerd nieuws

Ekonomyske belangen gean meastal foar

Dit interview met Statenlid Menno Brouwer is gepubliceerd in het themanummer Dieren van het Friese tijdschrift De Nije van de...

Lees verder

Opinie: Intensivering van de landbouw is niet de oplossing om tien miljard monden te voeden

Bij een kaatswedstrijd deed PC voorzitter Hellinga een aantal prikkelende uitspraken over Randstedelingen en de landbouwpolit...

Lees verder