Bezoek Scheep­vaart­museum Sterke Yerke


tegen olie­ver­vuiling en plastic soup

2 februari 2023

Onze Statenfractie ging gisteren naar het Scheepvaartmuseum in Sneek om de tentoonstelling ‘Expeditie Sterke Yerke’ te bezoeken. De tentoonstelling vertelt het verhaal over mensen die een vlot bouwen om plastic soup op zee tegen te gaan.

De tentoonstelling is vooral bedoeld voor kinderen: microscopen om vervuiling en microplastics te bekijken, een nagebouwd vlot en op afstand bestuurbare ‘plastic hunters’. Leuk en leerzaam! Voor volwassenen zijn er workshops en lezingen. Bewustwording is heel belangrijk, maar dit is niet voldoende. Plastic is namelijk slecht voor het leven in zee en slecht voor mens. De Partij voor de Dieren wil een verbod op wegwerpplastics - zoals bordjes en bestek - en ballonnen. Voor alle drinkverpakkingen met plastic moet een statiegeldsysteem komen. En als er nog wel plastic gebruikt wordt, moet dit gerecycled zijn.

Verder willen wij een verbod op micro- en nanoplastics in cosmetica en verzorgingsproducten en er moeten regels komen synthetische vezels in het water tegen te gaan.