Gesprek Holwerd aan Zee


1 februari 2023

Gisteren ging Menno Brouwer in gesprek met Marco Verbeek, initiatiefnemer en tevens bestuurslid van de Stuurgroep Holwerd aan Zee. De Provincie Fryslân wil namelijk stoppen met de verdere uitwerking van natuurlijke variant van Holwerd aan Zee.

Op 22 februari zullen Provinciale Staten een voorstel daartoe van het College van Gedeputeerde Staten bespreken. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren is met een aantal andere fracties faliekant tegen een stop van de natuurlijke variant. Menno Brouwer (PvdD) stelt: “Ik vind het onbegrijpelijk dat Gedeputeerde Staten de steun dreigen in te trekken na een voorbereidingstijd van tien jaar. Dat past niet bij een burgerinitiatief. We zijn blij met de natuurlijke variant. Het biedt meer mogelijkheid voor de vismigratie, voor broedvogels en voor het kweldergebied. Dus dat nieuwe plan vinden wij een verbetering ten opzichte van de voorgaande.”

Net als natuurorganisaties als It Fryske Gea, de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland, vindt de Partij voor de Dieren dat de natuurlijke variant zowel de leefbaarheid als de natuur van het waddengebied ten goede komt.