Dieren­welzijn als verdien­model


Initi­a­tief­voorstel PvdD voor een dier­vrien­de­lijke veehou­derij

2 oktober 2019

Bij nieuwe stallen en de verbouw van stallen moet de behoefte van het dier leidend zijn. De Rijksoverheid zet er weinig druk op, zodat het een traag proces is met onvoldoende echte voortgang. Daarom is het nu de beurt aan de Provincie, vindt de statenfractie van de Partij voor de Dieren. Ze heeft daartoe een voorstel ingediend.

Statenlid Rinie van der Zanden: “Nog steeds worden dieren aangepast aan hun stallen, terwijl dat niet nodig is. We branden bijvoorbeeld staarten van varkens en horens van koeien. Kippen staan in hun eigen poep. Het is tijd dat we als Provincie zelf actie ondernemen.”

De fut is er uit bij de boeren in de gangbare veehouderij. Ze zijn decennialang bezig geweest met groeien, groeien, groeien. En nu blijkt dat het verdienmodel, gebaseerd op groei niet werkt. Dat is ook de situatie in de gangbare melkveehouderij. De gangbare boer is geen blije boer meer. Hij voelt zich steeds meer aangevallen door de maatschappelijke druk. En als klap op de vuurpijl hebben we nu de PAS-ellende. En wat heeft dat te maken met dierenwelzijn? Alles.

Hoe krijgen we de fut weer terug bij de boer? Door hem weer perspectief te bieden. En dat begint met een gezonde veestapel. Dat is kostenbesparend. En daar is nog een wereld te winnen. Daar moeten we vanuit de Overheid bij helpen, maar ook een beetje duwen. Dierenwelzijn is dan geen kostenpost meer, maar een verdienmodel.

Al in de jaren 2001/2002 werd aangekondigd meer rekening te gaan houden met de behoeften van dieren. Veel van de maatregelen zijn echter nog steeds niet uitgevoerd, terwijl in 2022 het perspectief van het dier leidend moet zijn in de veehouderij. De Partij voor de Dieren wil nu dat de Provincie er bij de Rijksoverheid op aan gaat dringen dit alsnog uit te voeren. Zolang dat nog niet gebeurd is, wil de PvdD tevens dat de Provincie het perspectief van het dier als leidend uitgangspunt hanteert bij verbouw of nieuwbouw van stallen.

Het voorstel wordt in de Provinciale Statenvergadering van 18 december behandeld.

Lees het initiatiefvoorstel hier na.

Gerelateerd nieuws

De omgevingsvisie: zorgen over 5G, dierenrechten en Lelystad Airport

Gisteren werd de omgevingsvisie besproken in provinciale staten. Daarbij kwamen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals de bor...

Lees verder

Debat over stikstofdebacle

Vandaag werd in provinciale staten een extra vergadering gehouden over het stikstofbeleid. Gedeputeerde staten trok eerder ha...

Lees verder