De omge­vings­visie: zorgen over 5G, dieren­rechten en Lelystad Airport


26 september 2019

Gisteren werd de omgevingsvisie besproken in provinciale staten. Daarbij kwamen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals de borging van het landschap bij nieuwe ruimtelijke plannen, de aanleg van 5G en vogelaanvaringen door de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Onze hele bijdrage is hier na te lezen.

We dienden amendementen in om ook de belangen van dieren te borgen in de visie, dat is hier na te lezen. Ook vonden we dat landschap beter geborgd moest worden. Daarvoor dienden we dit amendement in. We probeerden ook levend Fries erfgoed (oude dieren- fruit- en groenterassen) een plek te geven in de omgevingsvisie. Dat deden we met dit amendement.

We pleitten ervoor eerst goed naar de gevolgen van 5G te kijken, voordat er over wordt gegaan tot de aanleg. Lees onze motie daarover hier na.

Over de vogelaanvaringen die kunnen ontstaan bij de aanleg van Lelystad Airport dienden we een amendement in, dat staat hier.