Droge voeten, natte pootjes


18 september 2023
Het Hegewiersterfjild tussen Harlingen en Kimswerd is een bijzonder vogelgebied. Vogels zoals de kluut, kneu en kemphaan vinden er rust er voedsel. Omdat het water brak is, groeien er zoutminnende planten zoals zeekraal, zeeaster en zilte schijnspurrie. En dat terwijl het Hegewierstersfjild ooit boerenland was met een paar kleine boerderijen.

Menno Brouwer en Frederique Kosse werden rondgeleid door gids Harrie Boon van Natuurmonumenten. Hij vertelde dat Natuurmonumenten de vraag naar kleigrond – als gevolg van dijkverzwaringswerkzaamheden bij de Afsluitdijk – heeft gecombineerd met afgravingen van het Hegewiersterfjild voor een vernattingsproject. De klei uit het gebied voor dijkverzwaring zorgt ervoor dat wij mensen droge voeten houden en dankzij de afgravingen in het Hegewiersterfjild is dit gebied nu een paradijs voor wad- en trekvogels.

En dát het Hegewiersterfjild vogelparadijs is geworden, is overduidelijk. Tijdens de rondleiding zagen we lepelaars, kieviten, rosse grutto’s, tureluurs, bergeenden, zomertalingen, aalscholvers. In de nabije toekomst wordt het Hegewiersterfjild waarschijnlijk uitgebreid. Plannen om de nieuwe gronden te vernatten en geschikt te maken voor vogels liggen al klaar.

Gerelateerd nieuws

Energie van Thialf

Provincie Fryslân is aandeelhouder van Thialf. Onze Statenfractie ging daarom op bezoek bij Thialf en we spraken met interim-...

Lees verder

Een hele regio biologisch? Het kan!

In een bioregio gaan duurzame vormen van landbouw – biologisch, regeneratief, natuurinclusief – samen met gezonde voeding. Bu...

Lees verder