Een beter toekomst voor Fryslân


24 februari 2023

In Leeuwarden waren we bij Takomst, een middag over duurzame doelen en eerlijke handel: pitches en dialoog over initiatieven van burgers, jongeren en ondernemers. De Partij voor de Dieren onderschrijft de duurzame doelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en de principes van de brede welvaart: wij willen een ecologisch, sociaal en economisch gezond Fryslân. Nu en in de toekomst! Je kunt nu nog kiezen.