Wij zijn voor Holwerd


23 februari 2023

Gisteren vergaderden Provinciale Staten over Holwerd aan Zee. Er is besloten dat er nader onderzoek gedaan wordt naar de komst van een niet-doorvaarbare geul door de Waddenzeedijk, richting een binnenmeer. Mooi nieuws, want dit plan heeft lokaal draagvlak en steun van maatschappelijke organisaties als de Postcodeloterij, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Lees hier de inbreng van Menno Brouwer.

Verder kwam een motie vreemd over Aerius van het CDA aan de orde. Menno noemde in zijn inbreng dat er satellietmetingen zijn met keihard bewijs dat de stikstofconcentratie (zowel ammoniak als stikstofoxiden) in de lucht boven Nederland een van de hoogste in Europa is.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bezoek aan nieuw Cambuurstadion met zonnedak

Menno Brouwer en Frederique Kosse gingen op werkbezoek op het bouwterrein van het nieuwe Cambuurstadion. Het stadion is niet ...

Lees verder

Een beter toekomst voor Fryslân

In Leeuwarden waren we bij Takomst, een middag over duurzame doelen en eerlijke handel: pitches en dialoog over initiatieven ...

Lees verder