Friezen en Drenten van de Partij voor de Dieren verwel­komen de wolf


Doe niet zo gek, weg met dat hek!

5 juli 2021

Gehuld in shirts met daarop de tekst “Wolkom Wolf”, hebben de afdelingen Friesland en Drenthe van de Partij voor de Dieren deze zondag het begin van het zogenaamde wolvenhek geïnspecteerd. Het gaat om het hek bij Boijl langs het Natura2000 gebied Drents-Friese Wold. Het wolvenhek is een schijnoplossing die bovendien in strijd is met Europese regels en de Wet natuurbescherming.

De Partij voor de Dieren is van mening dat schapenhouders moeten voldoen aan de wet, en daarom hun geld beter kunnen besteden aan wolf werende afrastering rond de weides waar de schapen lopen. Hiervoor is subsidie van de provincie beschikbaar, ook voor hobbyhouders.

Volgens de initiatiefnemers van het hek worden de schapen hierdoor beschermd. Maar wolvenexperts geven aan dat je met dit wolvenhek de wolf niet tegenhoudt. Schapenhouders zijn wettelijk verplicht hun schapen te beschermen, met of zonder wolvenhek bij de provinciegrens. Nu wordt de suggestie gewekt dat dat niet hoeft. Schapen worden op deze manier eerder minder dan beter beschermd.

De Partij voor de Dieren wijst er bovendien op dat de grootste vijand van schapen de mens is. Het zijn tenslotte mensen die verzuimen de dieren die ze houden te beschermen, het zijn mensen die hun hond laten loslopen en de grootste slachting van schapen vindt plaats in het abattoir, door mensenhanden.

Dus wij zeggen: “Doe niet zo gek, weg met dat hek”.

Gerelateerd nieuws

Echte vergroening blijft uit in stroperige provincie

Deze week besprak Provinciale Staten de bestuursrapportage, de jaarrekening en de kadernota. Daarbij staan alle beleidsdoelst...

Lees verder

Ekonomyske belangen gean meastal foar

Dit interview met Statenlid Menno Brouwer is gepubliceerd in het themanummer Dieren van het Friese tijdschrift De Nije van de...

Lees verder