Het is bijna 15 maart!


13 maart 2023

Het is bijna 15 maart en onze fractie is druk in de weer geweest met de laatste campagneactiviteiten. Onze lijsttrekker Brouwer verwoordde de standpunten tijdens maar liefst vier (1) debatten.

Voor een gezonder en groener Fryslân wil de Partij voor de Dieren: veilig en bereikbaar openbaar vervoer, klimaatvriendelijk en betaalbaar wonen voor iedereen, schone energie, een circulaire economie en stoppen met de intensieve veehouderij mét een natuurinclusief toekomstperspectief voor boeren.

Menno Brouwer en Frederique Kosse zijn ook te vinden in de maart-editie van Stadskrant Liwwadders; daarin pleiten zij voor een groene en duurzame economie die binnen de draagkracht van de aarde blijft.

Ook was onze fractie aanwezig bij de Meet & Greet in Leeuwarden georganiseerd door de Partij voor de Dieren Werkgroep Leeuwarden. Een mooie dag met mooie ontmoetingen met kiezers.

Na 15 maart zullen we weten wat onze verkiezingscampagne ons heeft gebracht. Wij vertrouwen op een mooie uitslag.

Gerelateerd nieuws

PvdD bij debat Omrop Fryslân

Bij het lijsttrekkersdebat van Omrop Fryslân kwamen vier thema’s aan bod: weidevogels, wonen, stikstof en de wolf. Onze lijst...

Lees verder

Opinie: koeien tellen is beter dan technische innovaties

Jubelende provinciebestuurders nu het Noorden 55 miljoen euro ontvangt voor technische innovaties om de stikstofuitstoot te v...

Lees verder