Opinie: koeien tellen is beter dan tech­nische inno­vaties


14 maart 2023

Jubelende provinciebestuurders nu het Noorden 55 miljoen euro ontvangt voor technische innovaties om de stikstofuitstoot te verminderen. Over subsidies voor technische innovaties is al vaak gejuicht: de landbouwsector is al jaren bezig met het ontwikkelen van technologie om de uitstoot van ammoniak te verminderen. De vraag is alleen: werkt het?

Het antwoord op deze vraag is: nee, niet voldoende. Technische innovaties zien er op papier veelbelovend uit, in de praktijk vallen ze tegen. Niet voor niets heeft de rechter een streep gezet door vergunningen voor boeren met zogeheten emissiearme vloeren. Verder blijkt uit onderzoek dat de uitstoot van stikstof in de vorm van ammoniak de laatste jaren zelfs weer toeneemt.[1] Conclusie: we moeten nu naar échte oplossingen, in plaats van te kiezen voor het geitenpaadje dat ‘innovatie’ heet. En stikstof is niet het enige probleem: zonder krimp van het aantal dieren kunnen we de uitstoot van broeikasgassen (stikstof is geen broeikasgas; CO2 wel) niet terugdringen en kunnen we de rampzalige klimaatverandering niet tegenhouden.

De 55 miljoen voor technische innovatie gaan de burgers en boeren in het Noorden niet helpen. De 55 miljoen zorgen er wél voor dat bestuurders hun keuze voor de enige oplossing die echt werkt voor de zoveelste keer kunnen uitstellen. Toegegeven, het is geen gemakkelijke oplossing, maar wel het eerlijke verhaal: kiezen voor krimp van de veestapel en niet voor technische innovaties en ingewikkelde, kostbare rekenmodellen.

En al die miljoenen die op de plank liggen om de stikstof in het Noorden terug te dringen? De Partij voor de Dieren pleit ervoor om die te geven aan boeren die kiezen voor kleinschalige landbouw met dieren in de wei, die hun land bewerken zonder kunstmest en pesticiden en die vervolgens ook een eerlijke prijs krijgen voor hun producten én voor natuurbeheer.

Pas als boeren hun vakmanschap kunnen tonen door aan de slag te gaan met kringlooplandbouw en een groene bedrijfsvoering, krijgt het Noorden een gezonde en groene ecologie. Dat is goed voor mens en dier. Tel uit je winst! Tel koeien!

Menno Brouwer

Meint Kolthof

Renate Zuiker

Lijsttrekkers Partij voor de Dieren Fryslân, Groningen en Drenthe


Gerelateerd nieuws

Het is bijna 15 maart!

Het is bijna 15 maart en onze fractie is druk in de weer geweest met de laatste campagneactiviteiten. Onze lijsttrekker Brouw...

Lees verder

Geen stemmen op de mesthoop

De Partij voor de Dieren Fryslân heeft tijdens het eerste verkennend gesprek van de Provinciale Staten voorgesteld om de opdr...

Lees verder