Natuur­in­clu­sieve landbouw opgenomen in het coali­tie­ak­koord


15 mei 2015

In het coalitieakkoord van CDA, VVD, FNP en SP is natuurinclusieve landbouw als beleid opgenomen, een term die wij hebben ingebracht in de voorbesprekingen met de informateur van de coalitie. Wij zullen het college van gedeputeerde staten de komende jaren vergen op een voortvarende uitvoering van dat beleid. Natuurinclusieve landbouw biedt een oplossing voor de huidige problemen van overbemesting, bodemuitputting, verdroging en gifgebruik. En er komt ruimte voor weidevogels, bijen, bloemrijke weides, meer natuur, schoon water en een gezonde bodem.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Fryslân stelt vragen over vergassen van ganzen

Leeuwarden - De Partij voor de Dieren Fryslân stelt vragen aan Gedeputeerde Staten van Fryslân over de op handen ...

Lees verder