Normaal of met vlees?


14 september 2023

Frederique Kosse sprak met Bianca Harms, lector Transformational Media aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Bianca Harms onderzoekt samen met collega’s en studenten hoe je communicatie en media kunt inzetten om gezonder en duurzamer gedrag te stimuleren. Lector Harms vertelde onder andere het project Veggielab, een project dat zich bezighoudt met beide kanten van de voedselmedaille: consumptie en productie.

Voor consumptie wordt onderzocht hoe je inwoners van Noord-Nederland kunt stimuleren om gezonder en duurzamer te eten? Positief (‘pro plant’) werkt in ieder geval beter dan negatief (‘anti vlees’). En uiteraard is er geen ‘one size fits all’-oplossing.

Daarnaast onderzoek het project Veggielab hoe je met natuurinclusieve landbouw de positie van boeren in de keten kunt versterken en voor boeren een goed verdienmodel kunt genereren.

De transitie van de landbouw is al volop bezig en als je straks wilt eten in een restaurant, krijg je hopelijk de vraag: normaal of met vlees?

Gerelateerd nieuws

Statenfractie staat achter Esther Ouwehand

In een interview met Omrop Fryslân zegt fractievoorzitter Menno Brouwer: ‘Esther Ouwehand is wat mij betreft het schoolvoorbe...

Lees verder

Recht voor zee!

Onze Statenfractie was op werkbezoek ‘Waddenzee’. We zijn geïnformeerd over projecten, pilots en livings labs van Waddenfonds...

Lees verder