Recht voor zee!


15 september 2023
Onze Statenfractie was op werkbezoek ‘Waddenzee’. We zijn geïnformeerd over projecten, pilots en livings labs van Waddenfonds en Investeringskader Waddengebied: klimaatadaptieve landbouw op Terschelling (zilte teelten); vismigratie (o.a. Zwarte Haan); waterkerend kustlandschap en de noodzaak van een langetermijnvisie (zachte randen en circulaire dijkversterking); én het grote belang van de UNESCO werelderfgoedstatus voor het Waddengebied en al haar bewoners.

Terwijl een grote verscheidenheid aan organisaties en héél veel vrijwilligers zich inzetten voor het behoud van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, vindt er tegelijkertijd gas- en zoutwinning plaats en bovendien zijn er vergaande plannen om gas te winnen bij Ternaard, Terschelling en Schiermonnikoog.

Dit ondanks alle waarschuwingen van wetenschappers, natuurorganisaties en nu ook de UNESCO: door gas- en zoutwinning dreigt de Waddenzee te verdrinken.

Partij voor de Dieren Fryslân vindt dat het de hoogste tijd is voor rechten voor de Waddenzee. Mét rechten kan de Waddenzee opkomen voor zichzelf en alle planten, schelpdieren, vissen, vogels en zoogdieren die leven in dit unieke gebied.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Normaal of met vlees?

Frederique Kosse sprak met Bianca Harms, lector Transformational Media aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Bianca Harms...

Lees verder

Energie van Thialf

Provincie Fryslân is aandeelhouder van Thialf. Onze Statenfractie ging daarom op bezoek bij Thialf en we spraken met interim-...

Lees verder