Opinie: Nu is het zaak nieuwe dier­ziekten te voorkomen


7 januari 2021


Ons commissielid en eerste opvolger Anita Dijkstra heeft een mooi opiniestuk geschreven over de relatie tussen dierziekten en de intensieve veehouderij. Onderstaand artikel is op 4 januari 2021 gepubliceerd in het Friesch Dagblad:

Keer op keer wordt de mens opgeschrikt door dierziekten. Als er grote uitbraken zijn van bijvoorbeeld varkensgriep, vogelgriep, ebola, SARS of zikavirus maken we ons allemaal zorgen. Maar zodra de dreiging minder wordt, is ook meteen de belangstelling voor het onderwerp weg.

Al in 2006 waarschuwden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank (in het rapport National Strategy for pandemic influenza ) dat een pandemie die veroorzaakt wordt door ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar zijn, meer slachtoffers kan maken dan enige oorlog ooit heeft gedaan. Is hier wel naar geluisterd? Van alle bacteriën of virussen die mensen ziek kunnen maken, is 75 procent van dierlijke herkomst. Dit worden zoönosen genoemd. Het coronavirus Covid-19 is zo’n zoönose.

De UNEP (milieuorganisatie van de VN) waarschuwt dat het risico op het overspringen van ziektes van dieren op mensen wordt vergroot door de grootschalige en intensieve veehouderij. Dieren worden ziek door de manier waarop mensen ze houden en daarnaast worden mensen ziek vanwege de wijze waarop wij dieren houden. Omdat dieren massaal worden gehouden, op een onnatuurlijke manier.

Dierziekten zijn van alle tijden, maar omdat we wereldwijd jaarlijks zeventig miljard dieren houden voor consumptie hebben we een tikkende tijdbom gecreëerd voor pandemieën van ongekende omvang. Virussen en bacteriën kunnen overspringen naar de mens die de dieren verzorgt, vervoert, slacht, opeet, of in de buurt van de stal woont.

Nadat op meerdere nertsenbedrijven in Nederland nertsen besmet waren met het coronavirus en er besmettingen hebben plaatsgevonden van mens op dier, is besloten een verbod op het fokken van nertsen enkele jaren naar voren te halen.

Ook in Denemarken is besloten alle nertsen te doden. In Denemarken is zelfs gebleken dat een van de virusvarianten die rondwaarde op de nertsenhouderijen minder gevoelig is voor een vaccin.

In Rinsumageast zijn zesduizend nertsen geruimd. En nu worden de stallen gevuld met zevenhonderd melkgeiten en vierhonderd geitenbokjes die worden afgemest. In 2007 en 2011 zijn er grote uitbraken van de zoönose Q-koorts in Nederlandse geitenhouderijen geweest. Sinds 2007 zijn er naar schatting 50.000 tot 100.000 Nederlanders besmet door dit Q-koortsvirus en 138 mensen zijn er aan overleden.

Naast het nemen van maatregelen om de huidige coronapandemie te bestrijden, is het belangrijk dat het kabinet inzet op het voorkomen van nieuwe uitbraken van dierziekten. Gebeurt dit niet, dan is het wachten op een volgende pandemie.

Anita Dijkstra woont in Franeker

Gerelateerd nieuws

Opinie: Zijn damherten vogelvrij in de provincie Fryslân? (Artikel in Friesch Dagblad, 3 januari 2021)

In het Friesch Dagblad is een mooi opiniestuk van ons Statenlid Menno Brouwer geplaatst: Vlak voor het Kerstreces stelde d...

Lees verder

Provinciale Statenvergadering 20-1-2021

Gisteren hebben alle politieke partijen gesproken over hoe het openbaar vervoer aangepast moet worden om te zorgen dat busmaa...

Lees verder