Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over milieu en voed­sel­vei­ligheid bij inzetten gif tegen muizen


11 augustus 2015

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond wil ontheffing voor verboden gifmiddelen om de muizenplaag te kunnen bestrijden. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft hierbij ernstige bedenkingen.

Fractievoorzitter Rinie van der Zanden: “Die middelen zijn destijds niet voor niets verboden. Ik wil van het college weten of deze middelen ineens minder giftig zijn geworden of dat het gaat om de portemonnee van de agrarische ondernemers.”

Een van de middelen die de boeren willen gaan gebruiken is magnesiumfosfide. Deze stof ontwikkelt zich onder vochtige omstandigheden tot het zeer giftige gas fosfine. Dit gas kan ook dodelijk zijn voor de mens. Niet dodelijke concentraties van dit gas kunnen schade aan organen veroorzaken. Daarnaast bestaat de kans dat andere dieren dan de muizen ziek worden of komen te overlijden. Bijvoorbeeld poezen en vogels die de muizen opeten.

In een serie vragen wil de fractie van de Partij voor de Dieren opheldering van het college over het waarom van de gevraagde ontheffing en de mogelijke gevolgen. Van der Zanden: “Bestrijdingsmiddelen laten altijd restanten achter. Het is de bedoeling dat deze middelen gebruikt gaan worden in onder andere percelen graan en peen. Ik wil graag weten wat er van die middelen op het voedsel kan achterblijven.”

De Partij voor de Dieren wil ook weten wat de gevolgen voor het milieu zijn van het onder water zetten van grasland om zo muizen te verdrinken. Van der Zanden: “Dat zorgt voor een enorme uitspoeling van mest en achtergebleven restanten van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Wij willen weten of daarover is nagedacht en of de gevolgen in kaart zijn gebracht. Agrarische ondernemers hebben doorgaans wel een oplossing voor de problemen die ze tegen komen. Maar de gevolgen daarvan voor mens, dier, natuur en milieu worden niet altijd vooraf in kaart gebracht.”

De vragen aan Gedeputeerde Staten zijn hier na te lezen.

Gerelateerd nieuws

Een brede dialoog over duurzaamheid

Dit jaar behaalde de Partij voor de Dieren voor het eerst een zetel in de Friese Provinciale Staten. Tijd voor een een brede ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil stop op zoutwinning Waddenzee

De Partij voor de Dieren in Friesland vraagt het college van Gedeputeerde Staten om samen met andere provincies te onderzoeke...

Lees verder