Partij voor de Dieren wil stop op zout­winning Waddenzee


18 augustus 2015

De Partij voor de Dieren in Friesland vraagt het college van Gedeputeerde Staten om samen met andere provincies te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee te stoppen.

Volgens de Partij voor de Dieren is de vergunning destijds door staatssecretaris Dijksma verleend op basis van een ondeugdelijk onderzoek naar de gevolgen van de zoutwinning voor de natuur en het milieu.

Uit een analyse van dat onderzoek blijkt dat de zoutwinning zorgt voor een zodanige bodemdaling dat de voedselvoorziening voor een aantal vogels die op het wad foerageren in gevaar komt. Deze moeten juist goed beschermd worden en hun aantallen in stand gehouden.

Volgens fractievoorzitter Rinie van der Zanden moet de verleende vergunning bovendien weer worden ingetrokken omdat deze in strijd is met de regels die gelden voor Natura 2000 gebieden.

Van der Zanden: “ De Europese regelgeving voor Natura 2000 gebieden zijn klip en klaar. Economische activiteiten in dergelijke gebieden zijn alleen mogelijk wanneer geen schade aan natuur en milieu wordt veroorzaakt. “

In een serie vragen aan het College vraagt de partij om opheldering over het feit dat de geplande zoutwinning bovendien onverenigbaar is met het Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2014-2017.

RTV NOF heeft Rinie van der Zanden hier op 22 augustus 2015 over geïnterviewd. Een verkorte versie van dit interview is hier te beluisteren.

De bijbehorende schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten zijn hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over milieu en voedselveiligheid bij inzetten gif tegen muizen

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond wil ontheffing voor verboden gifmiddelen om de muizenplaag te kunnen bestrijden. De Statenfr...

Lees verder

Partij voor de Dieren: stop verwoesting van de Wadden

Uit recent onderzoek is gebleken dat de natuur in de Waddenzee nog altijd achteruit gaat, ondanks diverse maatregelen die het...

Lees verder